Update 24 - 08 - 2021
100%

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

1

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

Lê Thanh Bình

Chánh Văn phòng

 

binhlt@dienbien.gov.vn

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

 

 

 

 

Lê Hoài Nam

Chánh Văn phòng

0215.3825.107; 0912.247.355

namlh.hdnd@dienbien.gov.vn; lesauna@gmail.com

3

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng

Giám đốc 

0889118999

dungvaicd.gmail.com

4

Sở Ngoại vụ

 

 

 

 

Văn Sỹ Thắng

Giám đốc Sở

0982565679

thangvs.sngv@dienbien.gov.vn

5

Sở Tài Chính

 

 

 

 

Đinh Bảo Dũng
Nguyễn Tiến Dũng (Người được ủy quyền)

Giám đốc Sở
Phó Giám đốc

02153835179; 0916281793
0914 894 067

dinhbaodung@gmail.com
nguyentiendunghu@gmail.com

6

Sở Y tế

 

 

 

 

Phạm Giang Nam

Giám đốc Sở

091.1871.999
 

Nampg.syt@dienbien.gov.vn

 

Lường Văn Kiên

P.Giám đốc Sở Y tế

0903.208.140

Kienlv.syt@dienbien.gov.vn

 

Vừ A Sử

P.Giám đốc Sở Y tế

094.9824.568

Suva. syt@dienbien.gov.vn

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

Phạm Việt Dũng

Giám đốc Sở

02153825558; 0912 027 080

vietdungvtd.db@gmail.com

8

Sở Lao động Thương binh và XH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

Giám đốc Sở

0912513108

sonnt.sld@dienbien.gov.vn

9

Sở Nông nghiệp &PTNT

 

 

 

 

Bùi Minh Hải

Giám đốc Sở

0888801976

haibm.snn@dienbien.gov.vn

10

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

Phan Văn Thống

Chánh thanh tra

0215.3825.976

vanphongttdb@gmail.com

11

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 

 

 

 

Phan Văn Kỷ

Viện trưởng

0914.691.848

phankyvksdb@gmail.com

 

Vũ Đức Hùng

Chánh VP

0846.836.999

duchungvks36999@gmail.com

12

Kho Bạc nhà nước tỉnh

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Huệ

Giám đốc

0915. 350.800

Hueptm01@vst.gov.vn

 

Phạm Bá Quân

Phó Giám đốc

084.7027.888

Quanpb@vst.gov.vn

13

Cục Thống kê

 

 

 

 

Phạm Quang Lịch

Cục trưởng

0125.3828.426; 0915.131.397

pqlich@gso.gov.vn

14

Hội Nông dân tỉnh

 

 

 

 

Lê Trong Khôi

Chủ tịch Hội

0215.3825.428
086.991.7222

trongkhoidb@gmail.com

15

Sở Tài Nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Vũ Ngọc Vương

Giám đốc

0215.3813.668

vuongvn.stnmt@dienbien.gov.vn

16

Sở Tư pháp

Giám đốc

 

 

 

Phạm Đình Quế

Giám đốc

02153.836.252
0912.795.303

phamdinhque@gmail.com

17

Tòa án Nhân dân tỉnh

 

 

 

 

Phạm Văn Nam

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh

0912369234

phamvannamtadb@gmail.com

18

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

Hà Văn Từ

Giám đốc

0912.579.594

tonghop_dbi@sbv.gov.vn

19

Ban Dân tộc

 

 

 

 

Giàng A Dình

Trưởng Ban

0919.369.289

dinhga.bdt@dienbien.gov.vn

20

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Lê Hữu Khang

Giám đốc

0913542650

Khanglh.snv@dienbien.gov.vn

21

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

 

Lò Văn Đức

Chủ tịch

0915485022

lovanduc80@gmail.com

22

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiên

Giám đốc

02153. 835.468

nguyenvankienpgd@ gmail.com

23

Sở Giao Thông vận tải

 

 

 

 

Trần Thanh Kiên

Phó Giám đốc điều hành

0913.010.574

Kientt.sgtvt@dienbien.gov.vn

24

Cục Hải quan tỉnh

 

 

 

 

Trần Vũ Hoàng

Cục trưởng

0839971968

hoanghqdb@gmail.com

25

Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp

 

 

 

 

Nguyễn Việt Phương

Giám đốc

0704.068.986

vietphuongdb@gmail.com

 

Nguyễn Xuân Nam

 Chánh văn phong

0912.963.336

nam1970bqldadb@gmail.com

26

Công an tỉnh

 

 

 

 

Tráng A Tủa

Giám đốc

0914.894.386

 

27

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Giám đốc

 

 

 

Trần Minh Tuấn 

Phó giám đốc

02153825238
0912.575.555

tuantm@dienbien.vss.gov.vn

28

Ban QL các công trình giao thông

 

 

 

 

Tô Trọng Thiện

Giám đốc

0979977568

trongthien76@gmail.com

29

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 

 

 

 

Lường Văn Sương

Phó Cục trưởng

0947264952

suonglv.dbn@moj.gov.vn

30

Cục Quản lý thị trường tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

Nguyễn Minh Cường

 Cục trưởng

0945043386

cuongnm4@dms.gov.vn

31

Sở Xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

Giám đốc

0912158420

phongnt.sxd@dienbien.gov.vn

32

Cục Thuế tỉnh

 

 

 

 

Bùi Mạnh Chuyển

Phó Cục trưởng

0912247314

Bmchuyen.dbi@gdt.gov.vn

33

Bộ CHQS tỉnh

 

 

 

 

Ngô Quang Tuấn

Đại tá Chỉ huy trưởng

0983241001

tuyenhuantddb@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Nghị

Đại tá Chính ủy 

0965248328

 

34

Sở Công thương

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn

Giám đốc Sở

02153.825. 248

sonvh.sct@dienbien.gov.vn

35

Sở Kế hoạc và Đầu tư

 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông
Bùi Thị Thanh Bình 

Giám đốc
Phó Giám đốc

0986.927.235
0911266969

nguyensong68@gmail.com
binhbtt.skhdt@dienbien.gov.vn

36

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh

Giám đốc

0215.388.8686

hanhnd.skhcn@dienbien.gov.vn

B. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN       

I. Huyện Nậm Pồ

1

Bùi Văn Luyện

Chủ tịch UBND huyện

0912310143

luyenbv.np@dienbien.gov.vn

2

Mùa A Hòa

chủ tịch UBND xã SiPa Phìn

0964.521.886

hoama.np@dienbien.gov.vn

3

Lèng Văn Minh

Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ

0814.180.453

minhlv.np@dienbien.gov.vn

4

Thùng Văn Ánh

Chủ tịch UBND xã Chà Nưa

0822401799

anhtv. np@dienbien.gov.vn

5

Lèng Văn Viện

Chủ tịch UBND xã Chà Cang

0386.635.550

vienlv.np@dienbien.gov.vn

6

Tao Văn Phong

Chủ tịch UBND xã Chà Tở

0914.545.312

phongtv.np@dienbien.gov.vn

7

Lèng Văn Tự 

Chủ tịch UBND xã Nậm Khăn

0375.160.255

tulv.np@dienbien.gov.vn

8

Vàng Thị Vân

Chủ tịch UBND xã Pa Tần

037.695.7098

vanvt.np@dienbien.gov.vn

9

Giàng A Tủa

Chủ tịch UBND xã Na Cô Sa

083.906.3670

tuaga.np@dienbien.gov.vn

10

Vàng A Thính

Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ

0969.794.899

thinhva.np@dienbien.gov.vn

11

Sùng A Lềnh

Chủ tịch UBND xã Nà Khoa

0943.312.214

lenhsa.np@dienbien.gov.vn

12

Hờ A Lù

Chủ tịch UBND xã Nậm Tin

0818905199

luha.np@dienbien.gov.vn

13

Nguyễn Phú Thiết

Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ

0941030998

thiennp.np@dienbien.gov.vn

14

Thào A Khai

Chủ tịch UBND xã Nậm Chua

0941054027

khaita.np@dienbien.gov.vn

15

Chào A Páo

Chủ tịch UBND xã Vàng Đán

0845133412

paoca.np@dienbien.gov.vn

16

Cháng A Dè

Chủ tịch UBND xã Nà Bủng

0947854569

deca.np@dienbien.gov.vn

II. Huyện Điện Biên

1

Bùi Hải Bình

Chủ tịch UBND huyện

0912.445.086

buihaibinh@gmail.com

2

Lò Văn Chính

Chủ tịch xã Thanh An

0914.632.525

chinhthanhyen74@gmail.com

3

Quàng Văn Pâng

Chủ tịch xã Thanh Luông

0964.775.018

panggtl64@gmail.com

4

Lò Văn Thành

Chủ tịch xã Sam Mứn

0354.343.999

lothanhubsm@gmail.com

5

Cà Văn Tranh

Chủ tịch xã Noong Luống

0854.118.128

catranhnoogluong@gmail.com

6

Lường Văn Tọ

Chủ tịch xã Thanh Hưng

0845.133.177

luongvantothanhhung@gmail.com

7

Trần Thế Hoàn

Chủ tịch xã Hẹ Luông

0912.565.473

tranthehoan75@gmail.com

8

Lò Văn Hải

Chủ tịch xã Thanh Yên

094.729.7474

haithanhyen69@gmail.com

9

Cao Đăng Nghị

Chủ tịch xã Núa Ngam

0367.109.989

caodangnghiz2@gmail.com

10

Thào Mạnh Hùng

Chủ tịch xã Hua Thanh

0942.988.730

thaohung363@gmail.com

11

Lò Văn Liên

Chủ tịch xã Pa Thơm

039.327.4807

lolienpbt@gmail.com

12

Lường Văn Biên

Chủ tịch xã Phu Luông

0913.171.253

bienvp2007@gmail.com

13

Lê Duy Hưng

Chủ tịch xã Noong Hẹt

0917.000.479

leduyhungbd@gmail.com

14

Lò Văn Siêng

Chủ tịch xã Mường Lói

0886.385.799

losiengmuongloi87@gmail.com

15

Lò Thị Vân

Chủ tịch xã Thanh Nưa

0915305058

lothitovan@gmail.com

16

Ngô Minh Cương

Chủ tịch xã Thanh Xương

0982925970

ngominhcuongtxdb@gmail.com

17

Nguyễn Văn Vĩnh

Chủ tịch xã Thanh Chăn

0962575599

vinhvan7498@gmail.com

18

Quàng Văn Tiến

Chủ tịch xã Mường Pồn

0985.133.536

quangvantien12682@gmail.com

19

 Lò Lâm Sung

P.Chủ tịch xã Mường Nhà

0866.423.299

lolamsungdb@gmail.com

20

Ly Nình Vàng

Chủ tịch xã Na Ư

0911.266.616

lyninhvangpct@gmail.com

21

Vì Văn Biên

Chủ tịch xã Na Tông

0348.512.447

vimienmuongnha@gmail.com

22

Lê Ngọc Hoàn

Chủ tịch xã Pom Lót

0326820272

hoanđb@gmail.com

III. Huyện Tuần Giáo

1

Vũ Văn Đức

Chủ tịch UBND huyện

0904.120.389

vuductg@gmail.com

2

Lò Văn Pánh

Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh

0976194705

panhbanchihuyquansuchiengsinh@gmail.com.

4

Lò Văn Hoan

Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông

0354011788

ubndxachiengdong2013@gmail.
com

5

Lò Văn Hưng

Chủ tịch UBND xã Nà Sáy

0979 186 578

ubndxnasay@gmail.com

6

Lò Văn Thắng

Chủ tịch UBND xã Mường Thín

0857490888

anhthangtg77@gmail.com

7

Lầu A Dùa

Chủ tịch xã Tỏa Tình

0977088460

ubndxatoatinhdua@gmail.com

8

Đèo Văn Tiến

Chủ tịch xã Nà Tòng

0915903767

deovantien@gmail.com

9

Lò Văn Thang

Chủ tịch xã Pú Xi

0964790826

lohoanvppx@gmail.com

10

Quàng Văn Cơi

Chủ tịch xã Mường Mùn

0984490484

quangvancoi2019@gmail.com

11

Quàng Văn Thiên

Chủ tịch xã Mùn Chung

0979 141 013

thienlongdc@gmail.com

12

Lò Văn Tói

Chủ tịch xã Ta Ma

0868654586

lovantoi.tama@gmail.com

13

Giàng A Dũng

Chủ tịch xã Phình Sáng

0932 229 881

adungubndxaphinhsang@gmail.
com

14

Lường Văn Tâm

Chủ tịch xã Mường Khong

0943167045

luongtammk@gmail.com

15

Lầu A Sính

Chủ tịch xã Rạng Đông

0943358053

lausinhbqlda@gmail.com

16

Lò Văn Pọm

Chủ tịch xã Quài Nưa

0347803102

pomlv.tg@dienbien.gov.vn

17

Lò Văn Khuyên

Chủ tịch xã Quài Cang

0987123219

ubndxqc@gmail.com

18

Mùa A Dụa

Chủ tịch xã Tênh Phông

0818655935

muaduatg1989@gmail.com

19

Lò Văn Thiên

Chủ tịch xã Quài Tở

0965030066

thienubqt@gmail.com

20

Vừ A Kỷ

Chủ tịch xã Pú Nhung

0355310517

vuakyvppunhung@gmail.com

21

Trịnh Minh Khải

Chủ tịch Thị trấn Tuần Giáo

0984491338

khaitrinh@gmail.com

IV. Huyện Mường Ảng

1

Nguyễn Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND huyện MườngẢng

0978.606.688

Hiepnh@dienbien.gov.vn

2

Lò Văn Quân

Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang

0966.171.199

ubndangcang@gmail.com

3

Lò Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Ẳng Nưa

0971 762 388

hoalv.ma@dienbien.gov.vn

4

Lường Văn Thoạn

Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở

0936 403 385

ubndxaangto@mail.com

5

Quàng Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã Mường Đăng

0363.673.109

quangqv.ma@dienbien.gov.vn

6

Lò Văn Thi

Chủ tịch UBND xã Búng Lao

0943.164.596

ubndxabunglao@gmail.com

7

Bùi Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Xuân Lao

0987 270 985

buianhtuanhdnd@gmail.com

8

Trần Quốc Quân

Chủ tịch UBND xã Mường Lạn

0373 428 771

ubndxamuonglan@gmail.com

9

Hà Minh Tiến

Chủ tịch UBND xã Nặm Lịch

0988.441.215

hoangdb2010@gmail.com

10

Nguyễn Đức Quang

Chủ tịch UBND xã Ngối Cáy

0349.060.323

quanngoicay@gmail.com

11

Lường Đức Tuấn

Chủ tịch UBND thị trấn

0973 971 728

ductuanubnd@gmail.com

V. Huyện Mường Chà

1

Trang A Lử

Chủ tịch UBND huyện

02153842999 0915131477

luta.mc@dienbien.gov.vn

2

Khoàng Văn Tâm

Chủ tịch UBND thị trấn M Chà

0983 348 145

tamkv.mc@dienbien.gov.vn

3

Vàng A Pó

Chủ tịch UBND xã Na Sang

0868940699, 0834397286

pova.mc@dienbien.gov.vn

4

Lò Văn Bình

Chủ tịch UBND xã Mường Mươn

0345 195 861

binhlv.mc@dienbien.gov.vn

5

Mùa A Dơ

Phó Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ

0857619589, 0365483987

doma.mc@dienbien.gov.vn

6

Ly A Thề

Chủ tịch UBND xã Sa Lông

0338582862

thela.mc@dienbien.gov.vn

7

Thào A Phừ

Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng 

0826593107

phuta.mc@dienbien.gov.vn

8

Mùa A Dùng

Chủ tịch UBND xã Hừa Ngài

0948125451

dungma.mc@dienbien.gov.vn

9

Lò Văn Hùng

Chủ tịch xã Mường Tùng

0989 753 828

hunglv.mc@dienbien.gov.vn

10

Giàng A Và

Chủ tịch UBND xã Sá Tổng

0335660863

vaga.mc@dienbien.gov.vn

11

Màng Văn Nơm

Chủ tịch UBND xã Pa Ham

0845 159 771
0982 675 214

nommv.mc@dienbien.gov.vn

12

Lò Văn Quỳnh

Chủ tịch xã Nậm Nèn

0973867201

quynhlv.mc@dienbien.gov.vn

13

Giàng A Sếnh

Chủ tịch UBND xã Huổi Mí

0837719248

luthamnalay@gmail.com 

VI. UBND thị xã Mường Lay

1

Vũ Xuân Linh

Chủ tịch UBND thị xã

0912581351

linhvx.ml@dienbien.gov.vn

2

Lù Văn  Thấm

Bí Thư - Chủ tịch UBND phường Na Lay

0364979597

luthamnalay@gmail.com 

3

Mai Văn Tài

Chủ tịch UBND xã Nay Nưa

0914098986

taimv.ml@gmail.com

4

Vũ Tiến Hưng

Chủ tịch UBND phường Sông Đà

0911415619

Hungsd3011@gmail.com

VII. UBND huyện Tủa Chùa

1

Hoàng Tuyết Ban

Chủ tịch UBND huyện

0946.251.682

bantc75@gmail.com

2

Vừ A Hùng

Phó Chủ tịch

0915.710.022

hungtckhtc@gmail.com

3

Nguyễn Minh Tuân

Phó Chủ tịch

0857.118.345

tuanktdb@gmail.com

4

Phùng Văn Quảng

Phó Chủ tịch thị trấn

0886.216.262

quangubtt@gmail.com

5

Hạng A Chanh
Lò Văn Phanh

Chủ tịch UBND xã Mường Báng
Phó Chủ tịch 

0962.081.924
0374.455.358


lophanh1986@gmail.com

6

Sùng A Khày
Phàn A Sang

Chủ tịch UBND xã Tả Phìn
Phó Chủ tịch

0984223921
0378.547.994

Sungakhay1972@gmail.com
Phanasang0980@gmail.com

7

Mùa A Chinh
Chang A Di

Chủ tịch UBND xã Tả Phìn

0981471686
0336.361.234

ceemuas@gmail.com
ubndtaphin@gmail.com

8

Thào A Chu
Oàng Dìn Chử

Chủ tịch UBND xã Tả Sìn Thàng
Phó Chủ tịch

0338.656.768

thaochutst@gmail.com
dinchu1977@gmail.com

9

Giàng A Tỉnh
Vừ A Mùa

Chủ tịch UBND xã Sín Chải
Phó Chủ tịch UBND xã Sín Chải

0356814616
0346865557

giangtinhsc@gmail.com
vumuasc@gmail.com

10

Giàng A Vảng
Sùng A Thào

Chủ tịch UBND xã Lao Xả Phình
Phó Chủ tịch 

0888.910.988
0382.185.116

avangpct87@gmail.com

11

Vừ A Phía
Thào A Páo

Chủ tịch UBND xã Trung Thu
Phó Chủ tịch

0387.073.376
0834.800.187

vuphia81@gmail.com

12

Lờ A Tráng
Quàng Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Xá Nhè
Phó Chủ tịch

0834.525.868
0379.118.583

trangubtt@gmail.com
hungxanhe@gmail.com

13

Cà Văn Phiến
Chẻo A Páo

Chủ tịch UBND xã Mường Đun
Phó Chủ tịch

0395.719.080
0397.178.883

cavanphienvp@gmail.com
 

14

Giàng A Sang
Lò Tùng Lâm

Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng
Phó Chủ tịch

0817.200.222
0982.484.826

sangdoantt@gmail.com

15

Tẩn A Đạt

Chủ tịch UBND xã Huổi Só

0349.660.770

dathuoiso@gmail.com

VIII. UBND huyện Điện Biên Đông

1

Bùi Ngọc La

Chủ tịch UBND huyện

0947262999

 

2

Lường Văn Thế

Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ

0949846442

Luongvanthe1984@gmail.com

3

Lò Văn Mai

Chủ tịch UBND xã Mường Luân

0375578860

Lovanmai09081983@gmail.com

4

Quàng Thị Dung

P. Chủ tịch UBND xã Na Son

0328097032

dungquangnason@gmail.com

5

Lò Văn Xương

Chủ tịch UBND thị trấn Điện Biên Đông

0852008179

lovanxươngdbd81@gmail.com

6

Hạng A Di

Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ

0869601578

hangdidienbiendong@gmail.com

7

Lường Văn Tiên

Chủ tịch UBND xã Luân Giói

00374927477

luongvantienlg@gmail.com

8

Cứ A Chá

Chủ tịch UBND xã Noong U

0354186834

cuachanongu@gmail.com

9

Giàng A Thái

Chủ tịch UBND xã Tìa Dình

0913158828

athaitiadinh@gmail.com

10

Lò Văn Thinh

Chủ tịch UBND xã Pu Nhi

0392056251

lovanthinh@gmail.com

11

Vàng A Bông

Chủ tịch UBND xã Keo Lôm

0948101428

Anhbong84@gmail.com

12

Lầu A Sá

Chủ tịch UBND xã Sa Dung

0941032188

Lausaxadung@gmail.com

13

Vàng A Dia

Chủ tịch UBND xã Háng Lìa

0356340049

 

14

Vàng A Pó

Chủ tịch UBND xã Phình Giàng

0347835330

 

15

Vì Thị Doan

Chủ tịch UBND xã Pú Hồng

0369999443

vithidoanhdnd@gmail.com

IX. UBND huyện Mường Nhé

1

Nguyễn Văn Hưng 

Chủ tịch UBND huyện

0888.629.888

hungnv.mn@dienbien.gov.vn

2

Chang Phạ Giá

Chủ tịch UBND xã Sen Thượng

0912952589

Ubndxasenthuong.mn@dienbien.gov.vn

3

Sùng Páo Ly

Chủ tịch UBND xã Mường Nhé

0943282294

Ubndxamuongnhe.mn@dienbien.gov.vn

4

Đặng Đức Thoại

Chủ tịch UBND xã Huổi Lếch

0941026676

ubndxahuoilech.mn@dienbien.gov.vn

5

Vũ Bảo Trung

Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm

0976119224

trungvb.mn@dienbien.gov.vn

6

Lù Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã Mường Toong

0349633498

ubndxamuongtoong.mn@dienbien.gov.vn

7

Lỳ Ha Lòng

Chủ tịch UBND xã Chung Chải

0866168674

longlh.mn@dienbien.gov.vn

8

Trịnh Duy Đáp

Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn

0912683853

ubndxalengsusin.mn@dienbien.gov.vn

9

Giàng A Ly

Chủ tịch UBND xã Nậm Kè

0967085848

ubndxnamke.mn@dienbien.gov.vn

10

Pờ Chinh Phạ

Q. Chủ tịch UBND xã Sín Thầu

088676678

ubndxasinthau.mn@dienbien.gov.vn

11

Trần Ngọc Kiên

Chủ tịch UBND xã Nậm Vì

0916566118

ubndxanamvi.mn@dienbien.gov.vn

12

Giàng A Chống

PCT phụ trách UBND xã Pá Mỳ

0886211010

ubndxapamy.mn@dienbien.gov.vn

X. UBND thành phố Điện Biên Phủ

1

Lê Tiến Dũng

Chủ tịch UBND T.p Điện Biên Phủ

0912581468

dunglt.tpdbp@dienbien.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch UBND phường  Mường Thanh

0982.271.225

tungnt.tpdbp@dienbien.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND phường Tân Thanh

0944745668

songnh.tpdbp@dienbien.gov.vn

4

Lường Văn Toản

Chủ tịch UBND phường Nam Thanh

0949.805.128

toanlv.tpdbp@dienbien.gov.vn

5

Vũ Đình Toán

Chủ tịch UBND phường Thanh Bình

0912795238

toanvd.tpdbp@dienbien.gov.vn

6

Trần Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND phường Thanh Trường

0853286088

sontn.tpdbp@dienbien.gov.vn

7

Nguyễn Đình Tưởng

Chủ tịch UBND phường Noong Bua 

0965.551.899

tuongnd. tpdbp@dienbien.gov.vn

8

Lò Văn Diên

Chủ tịch UBND phường Him Lam

0912.579.636

dienlv.tpdbp@dienbien.gov.vn

9

Lường Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Thanh Minh

0912852866

hunglv.tpdbp@dienbien.gov.vn

10

Lò Văn Hợp

Chủ tịch UBND xã Mường Phăng

0932327877

hoplv.tpdbp@dienbien.gov.vn

11

Lò Văn Toán

Chủ tịch UBND xã Nà Tấu

0398121956

toan_lv.tpdbp@dienbien.gov.vn

12

Quàng Văn Việt 

Chủ tịch UBND xã Pá Khoang

0839571433

vietqv. tpdbp@dienbien.gov.vn

13

Mùa A Hừ

Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn

0825214349

huma.tpdbp@dienbien.gov.vn

 

 

Tin mới nhất

(24/08/2021 11:01 CH)

Danh sách Người phát ngôn tỉnh Điện Biên năm 2022(24/08/2021 3:23 CH)

<< < 1 > >> 
°