• Dienbien.gov.vn - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6”; vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020 trên địa bàn tỉnh (diễn ra từ ngày 1 - 30/6/2020).

 • Dienbien.gov.vn – Đó là chủ đề trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch 1502/KH-UBND nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện Luật trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 • Dienbien.gov.vn – Vừa qua, UBND tỉnh đã có quyết định số 441/QĐ-UBND đồng ý tiếp nhận nguồn tài trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, với trị giá là 1.631.951 USD tương đương 37.534.873.000 VND để thực hiện dự án “Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên” tại 2 huyện Tuần Giáo và Mường Chà, giai đoạn từ 1/3/2020 đến 28/2/2023 (trong đó ngân sách cho Chương trình vùng huyện Mường Chà: 742.097 USD tương đương 17.068.231.000 VND, ngân sách cho Chương trình vùng huyện Tuần Giáo: 889.854 USD tương đương 20.466.642.000 VND).

 • Dienbien.gov.vn – Nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Điện Biên; vừa qua UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1450/KH-UBND về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 • Dienbien.gov.vn - Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành công văn 1424/UBND-KGVX đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện.

 • Dienbien.gov.vn – Với mục tiêu phát triển toàn diện y dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; vừa qua UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1387/KH-UBND về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 • Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn 1358/UBND-KGVX đồng ý với phương án tuyển sinh vào các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2020 - 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình.

 • Dienbien.gov.vn - Thực hiện công văn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tái phát, lây lan diện rộng. UBND tỉnh đã ban hành văn bản 1356/UBND-KTN ngày 14/5/2020, yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

 • Dienbien.gov.vn - Hiện tại tỉnh Điện Biên chưa có dịch nên được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp, song tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn đang diễn biến rất phức tạp luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, vừa qua UBND tỉnh đã có công văn số 1212/UBND-KGVX yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đoàn thể tỉnh không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh trong phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

 • Dienbien.gov.vn - Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang được khống chế tốt, nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch trên phạm vi toàn quốc đã giảm, tỉnh Điện Biên được đánh giá nằm trong nhóm các tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch bệnh thấp, do đó các hoạt động bị hạn chế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã được Chính phủ cho phép giảm nhẹ để chuyển sang một giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt.

 • Dienbien.gov.vn – UBND tỉnh đã có quyết định số 373/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động 2 chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo và Cầu Hang Tôm, thị xã Mường Lay từ 0 giờ 00 phút ngày 25/4/2020.

 • Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

 • Dienbien.gov.vn – Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1124/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19.

 • Dienbien.gov.vn – UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1123/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

 • Dienbien.gov.vn - Ngày 21/4/2020, Điện Biên đã ban hành văn bản số 1143/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 • Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1104/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

1 2 3 4 5 6    

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°