Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
17/01/2022

Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư TỈnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh

20/01/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở ban tiếp công dânLa

Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
22/05/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

26/05/2022

Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

Mùa Thanh Sơn, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

Đinh Bảo Dũng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, UVUBND tỉnh, Giám đốc Sở tài chính;

Hà Cầm Hồng, phó Trưởng ban KT-NS, HĐND tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/06/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

27/06/2022

Lò Thị Luyến, TUV, phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;

Quàng Thị Nguyệt, Công chức hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

27/06/2022

Chu Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Chử Thị Hải, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật tỉnh;

Lê Hoài Nam, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy;

Lò Thị Bích, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/07/2022

Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

20/07/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

27/07/2022

Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

Lò Thị Bích, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh;

Lê Trọng Khôi, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

Lò Thị Luyến, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;

Nguyễn Phú Đức, phó Trưởng ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh.

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/08/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

25/08/2022

Lò Thị Luyến, TUV, phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;

Quàng Thị Nguyệt, Công chức Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

29/08/2022

Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

Lỳ Thị Phương Diện, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh;

Giàng Páo Sính, Đại tá, phó Giám đốc Công an tỉnh;

Đỗ Thị Thu Thủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

Lưu Trọng Lư, Thiếu tướng, Chủ tịch Hội cựu chiến bỉnh tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/09/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

26/09/2022

Lò Thị Luyến, TUV, phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh;

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

27/09/2022

Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

Nguyễn Quang Lâm, UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh;

Lường Thu Hiền, phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh;

Bùi Anh Tiến, phó Giám đốc Công ty TNHH TM và XD số 6, tỉnh Điện Biên

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu