Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/01/2021

Tiếp công định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/01/2021

Sùng A Hồng. Đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Giám đốc Công an tỉnh

Hồ Văn Nam

Vũ Thị Mai Hoa

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh

25/01/2021

Lò Văn Muôn, Chủ tịnh HĐND tỉnh.

Mùa Thanh Sơn Phó Trưởng ban KTNS, HĐND tỉnh

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh

Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/02/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh

25/02/2021

Lò Thị Luyến; TUV, Phó Trưởng chuyên trách Đoàn ĐBQH.

Hồ Văn Nam

Vũ Thị Mai Hoa

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh

25/02/2021

Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tỉnh HĐND tỉnh.

Lò Thị Bích, Phó Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/03/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh

25/03/2021

Nguyễn Văn Thắng. Uye viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư TỈnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hồ Văn Nam

Vũ Thị Mai Hoa

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh

25/03/2021

Giàng Thị Hoa. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lê Hoài Nam. UVTTHĐND tỉnh, Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/04/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

25/04/2021

Lò Văn Muôn. Chủ Tịch HĐND tỉnh.

Vừ Thị Liên. UVTT, Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

25/04/2021

Mùa A Vảng. Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông.

 

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/05/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

25/05/2021

Lò Văn Phương. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Nhữ Văn Quảng. UVTT, Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

25/05/2021

Quàng Thị Vân. TRưởng khoa truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/06/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

25/06/2021

Giàng Thị Hoa. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lê Hoài Nam. UVTT, Chánh Văn Phòng ĐOàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

25/06/2021

Lò Thị Luyến. Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
19/07/2021

ĐBQH tiếp công dân tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khi được Ban Dân nguyện mời.

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

26/07/2021

Lò Văn Phương. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Lỳ Thị Phương Diện. UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban KT - NS, HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
25/08/2021

Giàng Thị Hoa. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Nguyễn Quang Lâm. UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

25/08/2021

Lò Thị Luyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách.

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
27/09/2021

Lò Thị Bích. UVTT HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

Lương Thị Hồng Nhung. Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

27/09/2021

Tráng A Tủa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
Không có dữ liệu