Thông tin các Doanh nghiệp

Update 23 - 10 - 2017
100%

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở Người đại diện theo pháp luật
1  Doanh nghiệp tư nhân Thương mại số 1 Điện Biên Số nhà 154 - Tổ dân phố số 1 -  Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Hải An
2 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Hiệp Hưng  Số nhà 638, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn
3  Doanh nghiệp TN Thương mại Huy Toan Điện Biên  Số nhà 890, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam  Nguyễn Hữu Huy
4  Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Vũ Hòa Số nhà 220, Tổ dân phố 29, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Vũ Hoà
5  Doanh  nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Sơn Trà Số nhà 18 - Bản Him Lam 1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Dương Mạnh Hào
6  Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Xuân Hoà  Số nhà 06 - Tổ dân phố 6 -  Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên   Đàm Xuân Hoà
7 Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam Điện Biên Phủ Số nhà 709 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Hổ
8  Doanh nghiệp  tư nhân Chí Hà  Số nhà 853, Tổ dân phố 20,  Phường Mường Thanh, TPĐBP,  Tỉnh Điện Biên  Phạm Ngọc Hà
9  Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hiệu  Đội 4A - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đức Hiệu
10  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 11  Số nhà 03 - Tổ dân phố 2 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  Đinh Văn Tẹo
11 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Vinh Quang Điện Biên Số nhà 15 - Tổ dân phố 28 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Mai Trọng Quang
12 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hà Số nhà 73, Tổ dân phố 13, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Trần Văn Hà
13  Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 17  Số nhà 15, Tổ dân phố 5, Phường Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Văn Hùng
14  Xí nghiệp xây dựng tư nhân Quốc Tuấn   Số nhà 33, Tổ dân phố 1,  Phường Nam Thanh, TPĐBP, Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Trung Tuấn 
15 Doanh nghiệp tư nhân Việt Cường Số nhà 27 - Tổ dân phố 11 -  Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ -  Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Đức Nhuận
16 Doanh nghiệp tư nhân Trường An Số nhà 18, Tổ dân phố 8, Phường NamThanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Vũ Thị Minh Nhật
17 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thành Số nhà 566, Tổ dấn phố 1, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Vũ Thị Thu Huyền
18  Xí nghiệp tư nhân Xây dựng số 20 Số nhà 35 - Tổ dân phố 10 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  Ngô Học Thức
19 Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Ngọc Tiến Khối 6 - Thị trấn Mường Chà,  Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Ngọc Tiến
20  Doanh nghiệp tư nhân Vinh Hồ  Tiểu khu Thành công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên  Vũ Văn Hồ
21  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại số 3 Số nhà 27 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Đỗ Xuân Phi
0985279465
22  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hưng Phú  Số nhà 124,  Tổ dân phố 10,  Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Xuân Thắng
23  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số II Số nhà 334, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Đỗ Trí Tuệ
24  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên  Số nhà 25, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh  Điện Biên, Việt Nam  Lê Thanh Thản
25  Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hà Thành Số nhà 35, Khu phố Thắng lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên  Đỗ Văn Hiến
26 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tân Trai Số nhà 90, Tổ dân phố 7, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Trần Trai
27  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thành Đạt tỉnh Điện Biên Số nhà 01, ngõ 241 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Tất Đạt
28 Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Minh Đông Số nhà 34A tiểu khu thống nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa,  Tỉnh Điện Biên Phạm Minh Đông 
29 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thái Tuấn  Số nhà 160, Tổ dân phố 8, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Định Thị Lan Vinh
30  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Quang Hà  Số nhà 657 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Từ Quang Hà
31  Doanh nghiệp Xây dựng  tư nhân Tuấn Thành Số nhà 159A - Tổ dân phố 9 - Phường tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  Phạm Ngọc Thạch
32  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 5 tỉnh Điện Biên Số nhà 340 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Đặng Văn Khanh
33  Doanh nghiệp XD tư nhân Tiến Đạt  Số nhà 35, Tổ dân phố 5,  Phường Thanh Trường,  Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Trần Khắc Đạt
34 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hồng Hà Khu phố Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên Vũ Thị Nguyệt
35  Doanh nghiệp TN Thương mại xây dựng Thịnh Vượng Số nhà 62 - Tổ dân phố 11 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đức vượng
36 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 12 Điện Biên Số nhà 79 - Tổ dân phố 3 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đào lý Ngư
37  Doanh nghiệp TN Đầu tư và Thương mại 1/4 tỉnh Điện Biên  Bản Huổi Phạ - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Dũng
38  Doanh nghiệp tư nhân Hương Lan tỉnh Điện Biên  Số nhà 607,  Tổ dân phố 10, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Vũ Thị Lan
39 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thanh Bình Tổ 5 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Trung Thắng
40  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Đoàn Lân Số nhà 69,  Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên  Đoàn Văn Lân
41 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Duy Hồng Đội 7 - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đỗ Nghị
42 Doanh nghiệp tư nhân  Xây dựng Số 26 Số nhà 93 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Nghiêm
43  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Phúc Lợi tỉnh Điện Biên  Số nhà 28, Tổ dân phố 1,  Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Đình Phúc
44  Xí nghiệp Xây dựng tư nhân  số 19  Số nhà 63A - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - TPĐBP - Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Văn Thắng
45  Doanh nghiệp  tư nhân Trung Kiên Điện Biên  Bản Đệ Tinh 2 - Xã Phìn Hồ - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Nguyễn Trung Kiên
46 Doanh nghiệp  tư nhân Xây dựng Thành Trung Số nhà 139 , Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Dương Văn Thực
47 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 15 Số nhà 114, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Nguyễn Hùng Vương
48 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hùng Minh Số nhà 116 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Hùng
49 Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba - Tỉnh Điện Biên Số nhà 12 - Tổ dân phố 01 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Chí Ba
50 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hà Sơn Số nhà 108 - Tổ dân phố 21 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Hà
51 Doanh nghiệp tư nhân Việt Ánh Số nhà 115B, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Dương Văn Bắc
52 Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Hà Số nhà 55, Tổ dân phố 13, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Thanh Hải 
53 Doanh nghiệp  Xây dựng tư nhân Duy Hùng Số nhà 649 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - TP ĐBP - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Duy Ba
54 Doanh nghiệp tư nhân Dũng Yến Số nhà 439 - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Lê Chí Dũng 
55 Doanh nghiệp tư nhân Đức Đoàn Số nhà 48, Tổ dân phố 5, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Vũ Thị Ngợi
56 Doanh nghiệp tư nhân  Số 31 Điện Biên Số nhà 37 - Tổ dân phố số 3 -  Phường Nam Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh  Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Trọng
57 Doanh nghiệp tư nhân Long Hằng Số nhà 23 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Thị Hằng
58 Doanh nghiệp TN Xây dựng thương mại Hải Hưng  Số nhà 1086, Tổ dân phố số 3 Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Tạ Văn Khiển
59  Doanh nghiệp tư nhân T&V Số nhà 272 - Tổ dân phố 6 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Chử Long Biên
60  Doanh nghiệp tư nhân Thái Hòa Số nhà 869 - Tổ dân phố 23 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Hòa
61  Doanh nghiệp tư nhân Nam Thành Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Đát
62  Doanh nghiệp Xây dựng & Thương mại tư nhân Duy Khánh  SN 15, Tổ dân phố số 10, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Phạm Thị Thìn
63  Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Trung Hiếu  Số nhà 11, Tổ dân phố số 4, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Bùi Khắc Hiên
64 Doanh nghiệp tư nhân Cường Tân Khối Đồng Tâm - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Mạnh Cường
65 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc Số nhà 61 - Tổ dân phố 19 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Việt Châu
66 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim Số nhà 29, Khối Tân Tiến, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam                                   Nguyễn Quốc Chí
67  Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Huy Hoàng Số nhà 190 - Tổ dân phố 7 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Hoàng Thị Hồng
68 Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng Vườn cây cảnh, Khu Hầm Đờ Cát, Tổ dân phố 6
     Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam
Hoàng Văn Hà
69 Doanh nghiệp tư nhân Quyết Thắng Số nhà 806 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đức Quyết
70 Doanh nghiệp tư nhân  Xây dựng Tiến Hùng Số nhà 115 - Tổ dân phố 3 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Tuấn
71 Doanh nghiệp tư nhân Anh Sơn  Số nhà 142 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hà Xuân Bắc
72 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Chính Đội 7 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Huệ
73 Doanh nghiệp tư nhân Đông Dương Số nhà 223 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Cường
74 Doanh nghiệp Tư nhân Vận tải hành khách và Hàng hóa Thành Chi Số nhà 16, Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên Phan Thành Chi
75 Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Lê Văn Đại
76 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Minh Quý Tổ dân phố 5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đình Nghiệp
77 Doanh nghiệp tư nhân Anh Linh Số nhà 25 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Xuân Năm
78 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tùng Lâm Đội 6 - Xã Sam  Mứn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Thị Vân
79 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Ngọc Sơn Số nhà 42 - Tổ dân phố 3 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đặng Ngọc Sơn
80 Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tâm tỉnh Điện Biên Số nhà 17 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đức Hậu
81 Doanh nghiệp tư nhân Hải Quỳnh Số nhà 204 - Tổ dân phố 14 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  Phan Như Hoa
82 Doanh nghiệp tư nhân Anh Tú Số nhà 83, Tổ dân phố 01, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Quang Hưng
83 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tân Cương Điện Biên Số nhà 39 - Tổ dân phố 8 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Công Chính
84 Doanh nghiệp tư nhân Phương Uyên Điện Biên Tổ dân phố 15, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Vũ Văn Hùng
85 Doanh nghiệp tư nhân Hà Thảo Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Đinh Mạnh Hà
86 Doanh nghiệp tư nhân Phú Tiến Mạnh  Tổ dân phố 6, Phường Noong Bua, TPĐBP, Tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Mạnh
87 Doanh nghiệp xây dựng  tư nhân Tuấn Đạt Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Tiếp
88 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng - Thương mại An Phú Số nhà 52, Tổ dân phố 4, Phường Thanh Trường , Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  Lê Thị Tâm
89 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hoàng Bắc Điện Biên Tổ dân phố Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Hoàng Văn Biển
90 Doanh nghiệp Thương mại tư nhân Đại Dương Số nhà 40 - Khối Tân Tiến - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Lê Thành Dương
91 Doanh nghiệp tư nhân Minh Quân Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên Lại Huy Thảo
92 Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Trưởng Thành Bản Nà Ín - Xã Chà Nưa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Thùng Thị Quyền
93 Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Hồng Anh Số nhà 743 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Vũ Thị Hồng
94 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Anh Trung tỉnh Điện Biên Đội 9 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Thanh Trung
95 Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Thái Kiên Điện Biên Bản Tân Lập - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Mai Nhị Độ
96 Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Bạo Linh  Số nhà 389 - Tổ dân phố 25 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Bạo
97 Doanh nghiệp tư nhân Việt Hà  Số nhà 169 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Lê Trung Hào
98 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Nam Đạt tỉnh Điện Biên  Số nhà 217 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt
99 Doanh nghiệp Thương mại tư nhân Nhất Trụ Tổ dân phố 11 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Hữu Luận
100 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Đức Thành Điện Biên Số nhà 43 - Tổ dân phố 16 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Đức
101 Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh Khối 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Thế Hoan
102 Doanh nghiệp tư nhân Trưởng Anh Bản Lé - Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam     Lò Văn Trưởng
103 Doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhị tỉnh Điện Biên Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Chu Văn Sơn
104 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Minh Hòa tỉnh Điện Biên Số nhà 145 - Tổ dân phố 01 - Phường Thanh Bình -Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Quang Khánh
105 Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Thảo Số nhà 09 - Tổ dân phố 26 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đỗ Quang Tám
106 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Ngọc Anh Số nhà 135 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Hà Huy Ánh
107 Doanh nghiệp Xây dựng và Thương mại tư nhân Hảo Duyên Bản Minh Thắng - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Lê Thị Duyên
108 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại  Khánh Huyền Khối 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên Phạm Văn Khánh
109 Doanh nghiệp tư nhân Tư vấn và Xây dựng Xuân Phong Số nhà 146 - Tổ dân phố 5 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên Mai Như Ý
110 Doanh nghiệp tư nhân Đại An Tổ dân phố 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Ngọc Tứ
111 Doanh nghiệp tư nhân Đại Thành Số nhà 02 - Tổ dân phố 13 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Ngọc Báu
112 Doanh nghiệp tư nhân Trung Anh Điện Biên Phủ Số nhà 31C - Tổ dân phố 5 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Điều
113 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Hoàng Giang tỉnh Điện Biên  Khối 4 - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Văn Khương
114 Doanh nghiệp tư nhân An Tiến tỉnh Điện Biên  Số nhà 532 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Văn An
115 Doanh nghiệp tư nhân Quang Mười tỉnh Điện Biên Khối 1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Dạ Quang
116 Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Gia Khánh tỉnh Điện Biên Số nhà 70 - Tổ dân phố 32 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Trung Kiên
117 Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Thuận Tiến tỉnh Điện Biên Số nhà 226 B - Tổ dân phố 9 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Thuận
118 Doanh nghiệp tư nhân Tú Linh tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 10 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Xuân
119 Doanh nghiệp tư nhân Đông Sơn tỉnh Điện Biên Bản Him Lam 1- Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Đông
120 Doanh nghiệp TN Thương mại và Vận tải Thúy Thoại Điện Biên   Số nhà 26 - Tổ dân phố 11 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đỗ Văn Thoại
121 Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh Mường Ảng Tổ dân phố 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn
122 Doanh nghiệp tư nhân Phú Vui Quảng Lâm Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Xuân Phú
123 Doanh nghiệp TN vàng bạc Nam Yến tỉnh Điện Biên Số nhà 18 - Khối Tân Tiến - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Tạ Văn Nam
124 Doanh nghiệp tư nhân Tâm Anh Điện Biên Số nhà 321 - Tổ dân phố 23 - Phường Tân Thanh - Thành phố Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Công Tân
125 Doanh nghiệp tư Phú Tuấn tỉnh Điện Biên Bản Hồ Chim II - Xã Ma Thì Hồ - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Ngọc Tuấn
126 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Đức Khải Tuần Giáo Khối Đồng Tâm - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đoàn Văn Định
127 Doanh nghiệp tư nhân Suối Voi Mường Nhé Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Văn Nổi
128 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Thiện Thanh Điện Biên Số nhà 154 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Cao Đức Thiện
129 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Xây dựng Tình Lanh Điện Biên Số nhà 61 - Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Thị Lanh
130 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Huy Hải Điện Biên Khu chợ Bản Phủ - Đội 24 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến
131 Doanh nghiệp tư nhân Thủy Nga Điện Biên Số nhà 70B - Tổ dân phố 3 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Anh Thủy
132 Doanh nghiệp tư nhân Đức Phú Điện Biên Số nhà 77 - Tổ dân phố 28 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần văn Đức
133 Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất lắp đặt và Thương mại Phát Đạt Điện Biên  Số nhà 39 - Tổ dân phố 18 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn văn Đạt
134 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Thịnh Thúy Số nhà 127 - Khối Trường Xuân - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Thúy
135 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại & Xây dựng Việt Tâm Điện Biên Số nhà 60, Quốc lộ 6 - Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Thị Thanh Tâm
136 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Tuấn Đích Số nhà 21 - Tổ dân phố 15 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Tuấn Đích
137 Doanh nghiệp tư nhân 28-6 tỉnh Điện Biên Số nhà 120A - Tổ dân phố 14 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng
138 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại & Dịch vụ Hoàng Nguyên tỉnh Điện Biên Số nhà 68 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Công Bình
139 Doanh nghiệp tư nhân Hưng So Trung tâm Suối Lư - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Quang Hưng
140 Doanh nghiệp tư nhân Trần Hà Điện Biên Đội 24 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Quốc Trải
141 Doanh nghiệp TN Thương mại Hiệu Thoa Điện Biên Số nhà 287 - Tổ dân phố 6 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Hữu Hiệu
142 Doanh nghiệp tư nhân Đức Thụy tỉnh Điện Biên Số nhà 130 - Tổ dân phố 21 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Ý
143 Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Xây dựng Hải Hường Tuần Giáo Bản Sái - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lò Minh Hải
144 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Long Lâm Điện Biên Tổ dân phố 15 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đặng Thị Thu Hằng
145 Doanh nghiệp tư nhân  Xây dựng Đoàn An Tuần Giáo Số nhà 69B - Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Trường Giang
146 Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Đức Thịnh tỉnh Điện Biên Số nhà 334A - Tổ dân phố 7 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đào Mạnh Cường
147 Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh sáng Điện Biên Số nhà 66 - Tổ dân phố 6 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nông Văn Bình
148 Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Thái Anh Điện Biên  Bản Tân Lập - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Mai An Ninh
149 Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng 686 tỉnh Điện Biên Tầng 2 - Số nhà 340 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Thị Thu
150 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đoàn Điện Biên Bản Pá Ngam 1 - Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trịnh Ngọc Đoàn
151 Công ty TNHH Kinh doanh và lắp đặt Thiết bị Viễn thông Anh Minh  Tổ dân phố số 16 -  Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đoàn Minh Trí
152 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Tùng  Số nhà 69 - Tổ dân phố 26 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Đức Thuyến 
153 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Công Phú  Số nhà 113 - Tổ dân phố 3 - Phường  Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đào Công Phú
154 Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Thuần   Số nhà 70B, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam  Nguyễn Văn Thuần
155  Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 1 - 5  Số nhà 33 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ -  Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Thị Hạnh
156  Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn  Số nhà 517 - Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam  - Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Hoàng Thị Vân
157  Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Á  Số nhà 57 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Đào Biên Thuỳ
158 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Linh  tỉnh Điện Biên   Số nhà 26 - Tổ dân phố 4 - Phường Nam Thanh - TP ĐBP - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Phú Trừ
159  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thành  Số nhà 230 - Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Hoàng Giang
160  Công ty TNHH vận tải ô tô  7-5 Điện Biên   Số nhà 452 - Tổ dân phố 20 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Bá Trọng
161 Công ty TNHH khách sạn Điện Biên Phủ - Hà Nội  Số nhà 849 - Tổ dân phố 17 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trương Phi
162 Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành Số nhà 43 - Tổ dân phố 3 -  Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phan Văn Tân
163  Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Sơn  Số nhà 98 - Tổ dân phố 13 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Nguyễn Thanh Sơn
164 Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Minh Trang Số nhà 934 - Tổ dân phố 7 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điên Biên - Việt Nam Đỗ Minh Trang
165 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Hoa Ban Số nhà 10 - Tổ dân phố 13 - Phường Mường Thanh - TP ĐBP - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Thanh Hồng
166 Công ty TNHH Thương mại Thái Thành Đội 5 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điên Biên Nguyễn Trọng Thái
167 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng số 6 Số nhà 335 - Tổ dân phố 23 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điên Biên - Việt Nam Bùi Đức Giang
168 Công ty TNHH Tín Phú Thành Tầng 2 - Số nhà 08 - Tổ dân phố 18 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Vũ Thị Hoạch
169  Công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Minh Quang 959  Số nhà 1062 - Tổ dân phố 5 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Nguyễn Văn Quang
170  Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuân  Số nhà 66 - Tổ dân phố số 22 - Phường Mường Thanh - TPĐBP - Tỉnh Điện Biên Trần Quang Ngọ
171 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Đức Trường Tổ 4 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phùng Trọng Đông
172 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Biên Đội 14 - Bản Na Thìn - Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Ngô Hải Nhiên
173 Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Trường Hải Số nhà 10 - Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Sơn Hải
174 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Trang  Số nhà 708 - Tổ dân phố 2 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Sỹ Hùng
175 Công ty TNHH Trường Anh  Số nhà 777 - Tổ dân phố 7 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Xuân Trường
176 Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thành Vinh Số nhà 05 - Tổ dân phố 8 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Lương Duy Thanh
177 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Long Bản Na Thìn - Xã Pom Lót - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Hà
178 Công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Diện Tổ dân phố 8 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông
 - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam
Trịnh Viết Ba
179 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thành Số nhà 86 - Tổ dân phố 9 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Hà Văn Sơn
180 Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Vương Số nhà 90 - Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Xuân Tưởng
181 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Duy Tổ dân phố 9 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Triệu Tiến Hưởng
182 Công ty TNHH Thảo Anh Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Hữu Ban
183 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Dũng Chợ Bản Phủ - Đội 24 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Trần Nguyên Ngọc
184 Công ty TNHH Tư vấn, đầu tư và Xây dựng Hiếu Nghĩa Số nhà 139 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Vũ Văn Trọng
185 Công ty trách nhiệm hữu hạn Huynh Hải Tổ dân phố 4 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trịnh Thị Hải
186 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tùng Lộc Điện Biên Tổ 8 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Hồng Thanh
187 Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Tây Bắc Đội 18, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên,Việt Nam Phạm Minh Đông
188 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân Số nhà 88 - Khối Trường Xuân - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến

Nguyễn Quốc Tuấn
189 Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Công Mường Nhé Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Thào A Của
190 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phúc tỉnh Điện Biên  Số nhà 88 - Tổ dân phố 6 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Tiến Đô
191 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Yến tỉnh Điện Biên Số nhà 46, Ngõ 37 - Tổ dân phố 18 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ -  Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Khổng Kim Yến
192 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Công tỉnh Điện Biên Số nhà 173 - Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Huy Yến
193 Công ty TNHH Xây dựng Dương Sơn tỉnh Điện Biên Đội 3 - Cộng Hòa - Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Xuân Dương
194 Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Gia Phú tỉnh Điện Biên Bản Ổ - Xã Lay Nưa - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Xuân Dũng
195 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Bằng tỉnh Điện Biên Số nhà 970 - Tổ dân phố 6 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Trọng Bằng 
196 Công ty TNHH Thương mại Quang Lành tỉnh Điện Biên Bản Hợp Thành - Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Thị Lành
197 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh Tổ dân phố 6 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Thị Phương
198 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng AZ tỉnh Điện Biên Số nhà 212 - Tổ dân phố 8 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Minh Viễn
199 Công ty TNHH Ngọc An tỉnh Điện Biên Số nhà 809 - Tổ dân phố 7- Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Thị Vân
200 Công ty TNHH Trường Thủy tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Văn Hoánh
201 Công ty TNHH Kim loại màu Điện Biên Bản Nậm Bay - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Võ Tiến Dũng
202 Công ty TNHH Hoàng Lâm Điện Biên Bản Phú Ngam - Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Đức Tân
203 Công ty TNHH Xây dựng đô thị Xanh tỉnh Điện Biên Khu kênh tả - Tổ dân phố 6 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Công Bằng
204 Công ty TNHH Long Giang tỉnh Điện Biên Số nhà 518 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thái Hà
205 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Linh Số nhà 148 - Tổ dân phố 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đặng Hữu Tuyên
206 Công ty TNHH Điện Biên Phủ Số nhà 25, đường 21 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Chu Văn Giang 
207 Công ty TNHH Giống nông nghiệp Trường Hương Điện Biên Đội 1 - Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Giang 
208 Công ty TNHH Môi trường đô thị Hoa Ban Số nhà 04 - Khối Đoàn Kết - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trịnh Xuân Ban
209 Công ty TNHH Phương Dũng Điện Biên Số nhà 143 - Tổ dân phố 19 - Đường Trường Chinh - Phường Tân Thanh -  Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Tạ Đức Dũng
210 Công ty TNHH Xây dựng Vương Quốc Anh Tổ dân phố 6 - Phường  Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Thị Linh
211 Công ty TNHH Nông sản thực phẩm sinh thái Điện Biên Tổ dân phố 2 - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đào Thị Thanh Bằng 
212 Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tân Hoàn Mỹ tỉnh Điện Biên Khu dân cư kênh tả - Tổ dân phố 11 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Thị Mỹ 
213 Công ty TNHH Phong Linh Điện Biên Bản Huổi Hâu - Xã Nà Khoa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Văn Đại
214 Công ty TNHH Phúc Hưng tỉnh Điện Biên Bản Huổi Đáp - Xã Nà Khoa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Chu Văn Sơn
215 Công ty TNHH Thông Lan Điện Biên Số nhà 45 - Tổ dân phố 10 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đặng Văn Thông
0916333970 
216 Công ty TNHH Vận tải Thảo Đạt Điện Biên Trung tâm 1 - Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Văn Sáu
217 Công ty TNHH Bình An Điện Biên Số nhà 40 - Tổ dân phố 3 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đào Hùng Sơn
218 Công ty TNHH TM & VT Tuấn Minh Điện Biên Số nhà 94, Tổ dân phố 23, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Bùi Văn Lanh 
219 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trang Anh Điện Biên Số nhà 16 - Tổ dân phố 24 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường
220 Công ty TNHH Nông lâm sản Điện Biên Bản Phú Ngam - Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Đức Tân
221 Công ty TNHH Sữa gạo sinh thái Điện Biên Tổ dân phố 2 - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Xuân Mai
222 Công ty TNHH Du Lịch Công Đoàn Điện Biên  Số nhà 878, Đường Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 4 -  Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Ngô Xuân Cành
223  Công ty trách nhiệm hữu hạn In Điện Biên Số nhà 489 - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Ngô Doãn Cường
224 Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thủy lợi Tỉnh Điện Biên Khối Đồng Tâm - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Thanh Hà
225 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên Tổ dân phố 10 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Hảo
226 Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên Số nhà 38 - Tổ dân phố 2 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Văn Dũng
227 Công ty Xăng dầu Điện Biên Số nhà 487 - Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Quang Hưng
228 Công ty trách nhiệm hữu hạn 79/Đoàn KTQP 379 Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hà Linh
229 Công ty TNHH Tài nguyên và Khoáng sản Hà Nội - Điện Biên Bản Nậm Bay - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Võ Tiến Dũng
(0974 680406)
230 Công ty TNHH Xây dựng Trần Ngọc Lĩnh 969 tỉnh Điện Biên Số nhà 10 - Tổ dân phố 5 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Văn Lĩnh
231 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Sodic Điện Biên Số nhà 42 - Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Khắc Sơn
232  Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Toàn Phát Số nhà 115 - Tổ dân phố 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Phan An
233  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Thịnh Số nhà 314 - Tổ dân phố 8 - Phường Him Lam  - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Trần Văn Mậu
234  Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Tiến Số nhà 163 - Tổ dân phố 14 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Trương Thị Nam
235  Công ty TNHH Môi trường và Xây dựng Thái Sơn Số nhà 01 - Tổ dân phố 12 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Thế Thái
236 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Nguyên Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình -Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Đình Nguyên
237  Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Bảo Nam Thôn C4 - Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Thị Oanh
238 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hải Số nhà 521 - Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Trần Trọng Tuấn
239 Công ty TNHH Xây dựng Song Hùng Số nhà 08 - Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Đình Hùng
240 Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Cương Khu Thắng Lợi - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên Đoàn Xuân Nhiệm
241 Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Cương Số nhà 256 - Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Bùi Viết Cương
242 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thắng Số nhà 50 - Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo -  Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Hoàng Bá Tài
243 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Hoàng Số nhà 55 - Tổ dân phố 14 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Việt
244 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trung Dũng Số nhà 100 - Tổ dân phố 20 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  Nguyễn Tiến Dũng
245 Công ty TNHH Thanh Tùng Số nhà 698 - Tổ dân phố 2 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Mai Văn Thanh
246 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân Tổ dân phố 5 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Cao Tiến Dũng
247 Công ty trách nhiệm hữu hạn 3-2 Tổ dân phố 6 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Tiến Sỹ
248 Công ty  trách nhiệm hữuu hạn Dũng Nhi Đội 6 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Ngô Thị Nhung
249 Công ty TNHH Thương mại Thanh Hương Số nhà 18A - Tổ dân phố 31 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Phương Lan
250 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thành Luân Số nhà 562 - Tổ dân phố 1 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Doãn Huy Luận
251 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đắc Đạt Tổ 8 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Tâm
252 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Minh Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đình Dũng
253 Công ty TNHH Minh Đạt - Điện Biên Khối 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương
254 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Phúc Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên  Lê Hồng Quang
255 Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Long Đội 4A, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam Vũ Thị Hằng
256 Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Tuấn Tú Khối 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Ngọc Tú
257 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thu Số nhà 44 - Tổ dân phố 9 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Hoàn
258 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nam Số nhà 22 - Tổ dân phố 18 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Hoàng Thị Minh Thu
259 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đoàn Kết Tổ dân phố Thắng Lợi 1 - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Lan
260 Công ty TNHH Tân Phát Số nhà 882 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Thanh Tâm (Nguyễn Thị Phượng)
261 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Nguyên Tình Khu Đồng Tâm -  Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Thị Kim
262 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Nam C17 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Phúc Diễn
263 Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Xuân Dũng Số nhà 65, đường 7/5, Tổ dân phố 1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Mạnh Hảo (Nguyễn Văn Hảo)
264 Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hạnh Phúc Số nhà 136 - Tổ dân phố 8 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Ngô Văn Phúc
265 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Thịnh Điện Biên Số nhà 631 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Thị Nhân
266 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh Số nhà 326 - Tổ dân phố 4 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Đăng Ninh
267 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lộc Số nhà 57 - Tổ dân phố 16 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Văn Hoàn
268 Công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Ngân Điện Biên Tổ dân phố Thống Nhất - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Đức Sỹ
269 Công ty TNHH Xăng dầu Khánh Linh Mường Ảng Khối 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Khắc Định
270 Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thọ Điện Biên Số nhà 03 - Tổ dân phố 18 - Phường  Mường Thanh - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Văn Thọ
271 Công ty TNHH Cà phê Đại Bách Mường Ảng Bản Co Hám - Xã Ảng Nưa - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phùng Văn Năm (Phùng Bá Năm)
272 Công ty TNHH Sơn Hạnh Tuần Giáo Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Tô Quốc Sơn
273 Công ty TNHH Tư vấn và Xây Tiến Cường tỉnh Điện Biên Đội 19 - Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Cường
274 Công ty TNHH Đức Phúc tỉnh Điện Biên Số nhà 33  - Tổ dân phố 3 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Văn Phức
275 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Lâm Thịnh tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 9 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Ngọc Hưng
276 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Phú tỉnh Điện Biên Số nhà 18 - Tổ dân phố 12 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Công Tuấn
277 Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên  Khu Đồng Tâm - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đặng Đức Hải
278 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Huy Hưng tỉnh Điện Biên  Số nhà 130 - Tổ dân phố 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Mai Văn Hoàn
279 Công ty TNHH Xây dựng Lạc Việt tỉnh Điện Biên Số nhà 46 - Tổ dân phố 13 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Thị Ngọc Thúy
280 Công ty TNHH Gia Long Điện Biên Số nhà 281 - Tổ dân phố 6 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ -  Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Hắc Hải
281 Công ty TNHH Tuấn Tâm tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Văn Tuấn
282 Công ty TNHH Đại Quang tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Quang
283 Công ty TNHH Thành Nguyên tỉnh Điện Biên Đội 4 - Bản Na Thìn - Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Duy Hải
284 Công ty TNHH Ánh Dương tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đại Sơn
285 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 86 tỉnh Điện Biên Đội 19 - Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Huy Hữu
286 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Nu Tổ 7 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vàng Pà Nu
287 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Long Minh tỉnh Điện Biên Số nhà 89 - Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thành Long
288 Công ty TNHH Hùng Thái tỉnh Điện Biên Số nhà 822 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Thái
289 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Ánh Tuyết  Số nhà 104 - Tổ dân phố 8 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Ngô Văn Bút
290 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc An tỉnh Điện Biên Số nhà 232 - Tổ dân phố 8 - Phường  Thanh  Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Quốc Trúc
291 Công ty trách nhiệm hữu hạn A Chịa tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 7 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Mùa A Chịa
292 Công ty TNHH Long An tỉnh Điện Biên Tầng 2, Số nhà 88 - Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn An
293 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Duy Thắng  Số nhà 86A, đường Hoàng Công Chất - Tổ dân phố 19 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ mạnh Thắng
294 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng tỉnh Điện Biên Số nhà 08 - Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Thị Phượng
295 Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Hà Bắc Tổ dân phố 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Văn Vinh
296 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Lợi tỉnh Điện Biên Số nhà 78 - Tổ dân phố 20 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Lợi
297 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Linh Sơn tỉnh Điện Biên Số nhà 173 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đặng Thị Hằng
298 Công ty TNHH Xây dựng thương mại Vĩnh Xuân tỉnh Điện Biên  Bản Nà Lơi - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Vĩnh
299 Công ty TNHH Nam Trường tỉnh Điện Biên Số nhà 832A - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Thị Luyện
300 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Trung tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 2 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Văn Nghĩa
301 Công ty TNHH Phúc Lộc tỉnh Điện Biên Số nhà 62 - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đức Toàn
302 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế & Xây dựng Tất Thành tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Tất Thành
303 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Hưng Số nhà 728 - Tổ dân phố 3 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điên Biên - Việt Nam Trần Duy Hưng
304 Công ty TNHH Vàng bạc Nghị Lựu tỉnh Điện Biên Số nhà 14 - Tổ dân phố 6 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Lựu
305 Công ty TNHH Vàng bạc Minh Hải tỉnh Điện Biên Số nhà 739 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Thị Thanh
306 Công ty TNHH Vàng bạc và Thương mại Xuân Bồn Điện Biên Số nhà 779 - Tổ dân phố 7 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Bồn
307 Công ty TNHH Thiên Hương tỉnh Điện Biên Số nhà 68 - Tổ dân phố 19 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Mạnh Thìn
308 Công ty TNHH Tư vấn và ĐTXD Architype Điện Biên Số nhà 57 - Tổ dân phố 12 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đào Mạnh Hưng
309 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Mai Linh Điện Biên Số nhà 366 - Tổ dân phố 8 - Phường Him Lam -Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Đức Thoại
310 Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Toản  Số nhà 789 - Tổ dân phố 7 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Quốc Toản
311 Công ty TNHH Hà Liên tỉnh Điện Biên Số nhà 112 - Tổ dân phố 2 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phan Văn Hà
312 Công ty TNHH Long Dương tỉnh Điện Biên Số nhà 57 - Tổ dân phố 20 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Toán
313 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hoàng Điện Biên Bản Huổi Đáp - Xã Nà Khoa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Thanh Long
314 Công ty TNHH Đại Quân tỉnh Điện Biên Bản Phiêng Vai - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Văn Thông
315 Công ty TNHH Thành Minh Mường Nhé Bản Nà Pán - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Xuân Hảo
316 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư công nghệ Sơn Thủy Số nhà 11 - Tổ dân phố 5 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thành Công
317 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hồng Ngọc Điện Biên Số nhà 445 - Tổ dân phố 32 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đặng Tiến Dũng
318 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hùng Vy Điện Biên Số nhà 138 - Tổ dân phố 17 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Văn Hùng
319 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tính Hoa Điện Biên Tổ dân phố 9 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Tính
320 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tùng Long Điện Biên Số nhà 56 - Tổ dân phố 14 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Long
321 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Phúc Điện Biên  Tổ dân phố số 3 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Ngọ Văn Hiếu
322 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện tỉnh Điện Biên Số nhà 109 - Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Thị Luyến
323 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đại Sơn Điện Biên Tầng 2, Số nhà 324 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lương Hùng Mạnh
324 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Trọng Sỹ Điện Biên Đội 16 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Trọng Sỹ
325 Công ty TNHH Thương mại và Máy tính Ngọc Quý Điện Biên Số nhà 47 - Khối Tân Thuỷ - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Ngọc Quý
326 Công ty TNHH Số 32 tỉnh Điện Biên  Số nhà 50 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Văn Phong
327 Công ty TNHH Ngọc Tuệ tỉnh Điện Biên Tổ 5 - Phường Sông Đà - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Thị Tuệ
328 Công ty TNHH Duy Mạch Điện Biên Số nhà 113 - Tổ dân phố 5 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Văn Mạch
329 Công ty TNHH Tân Trường Phát tỉnh Điện Biên Số nhà 35 - Tổ dân phố 6 - Phường Nam Thanh  - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Võ Trí Hải
330 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thanh Oánh  Số nhà 05 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Văn Oánh
331 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thái Thịnh Số nhà 206 - Tổ dân phố 3 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hà Hữu Bằng             
332 Công ty TNHH Thương mại Anh Quân Điện Biên Số nhà 143 - Tổ dân phố 21 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Ngọc Sương
333 Công ty TNHH Xây dựng Hải Sơn Điện Biên Số nhà 27 - Tổ dân phố 6 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Sơn Hạnh
334 Công ty TNHH Phương Hoài tỉnh Điện Biên Số nhà 54 - Tổ dân phố 9 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương
335 Công ty TNHH Lâm Giang tỉnh Điện Biên Số nhà 892 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lương Thị Toan
336 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đô Việt Điện Biên Số nhà 253 - Tổ dân phố 22 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Mai Xuân Nguyên
337 Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Đạt Điện Biên Số nhà 167 - Tổ dân phố 9 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Thành Cửu
338 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mạnh Dũng Điện Biên Số nhà 362 - Tổ dân phố 8 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đinh Ngọc Dũng
339 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại 989 Nasa Tổ 8 - Thị Trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phan Văn Truyền
340 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tám Quý Điện Biên Số nhà 702 - Tổ dân phố 2 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Dương Đình Tám
341 Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Minh Huyền Điện Biên Số nhà 125 - Tổ dân phố 7 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Mạnh Dũng
342 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Chiêm Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Thành Phương
343 Công ty TNHH IAM Điện Biên Số nhà 222 - Tổ dân phố 17 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Thị Đắc
344 Công ty TNHH Kiên Phát Điện Biên Số nhà 86 - Tổ dân phố 6 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn văn Trường
345 Công ty TNHH Bảo An tỉnh Điện Biên Tổ dân phố Thắng lợi 1 - Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Văn Tuyến
346 Công ty TNHH Đức Phát tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Vân
347 Công ty TNHH Xuân Đường Điện Biên Số nhà 80 - Tổ dân phố 9 - Phường Nam Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Văn Đường
348 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Quân Điện Biên Tổ 7 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền
349 Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Cao tỉnh Điện Biên Số nhà 225 - Tổ dân phố 22 - Phường Tân Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Văn Cao
350 Công ty TNHH Hà Trang tỉnh Điện Biên Đội C9B - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nông Văn Thắng
351 Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Số 16 Điện Biên Tổ dân phố 5 - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Thanh
352 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Tùng Dương Khối 10 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Mười
353 Công ty TNHH Thương mại, vận tải & Dịch vụ xuất nhập khẩu VJC Số nhà 257 - Tổ dân phố 7 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lý Sẩu Sùng
354 Công ty TNHH Thiết kế và Sản xuất trang phục dân tộc Ông Lê Tổ dân phố 2 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Công Nghi
355 Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Trường Điện Biên Số nhà 110 - Tổ dân phố 8 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Xuân Trường 
356 Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên Tổ dân phố 13 - Phường Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Quốc Mạnh
357 Công ty cổ phần Thịnh Vượng Số nhà 804 - Tổ dân phố 3 -    Phường Tân Thanh  -  TP Điện Biên Phủ  -  Tỉnh Điiện Biên Phạm Thị Kim Liên
358 Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Điện Biên  Số nhà 53 - Tổ dân phố 3 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Phú Đỏ
359 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 7 - Phường Tân Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Quàng Văn Muôn
360 Công ty cổ phần xi măng Điện Biên Số nhà 15 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - TP ĐBP - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh
361  Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Nam  Số nhà 1070 - Tổ dân phố 5 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đặng Văn Phương
362  Công ty cổ phần xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên Số nhà 196 - Tổ dân phố số 17 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Văn Phúc
363  Công ty cổ phần Xây dựng Điện Biên Tỉnh Điện Biên Số nhà 491 - Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Nguyễn Quốc Việt
364  Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Quang Ân
365  Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Trung Đội 2 - Bản Hợp Thành - Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên  - Tỉnh Điện Biên Bùi Văn Dũng
366  Công ty cổ phần Xây dựng Sao Việt Ki ốt số 21, Chợ Noong Bua - Tổ dân phố 6 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thế Vinh
367  Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đào Thị Hằng
0912310054
368  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Á Số nhà 136, đường Nguyễn Hữu Thọ - Tổ dân phố 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Đức Điện Biên
369 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 9 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Quang Hoán
370 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Cường Số nhà 235 - Tổ dân phố 2 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Phạm Việt Cường
371 Công ty cổ phần Thương mại và Dược phẩm Hoàng Lan Số nhà 81 - Tổ dân phố 2 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đặng Kim Tình
372 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Lê Quý Trường
373 Công ty cổ phần Trường Thịnh Số nhà 27A - Tổ dân phố 24 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Quốc Hùng
374 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đất Việt Số nhà 20 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Mạnh Hùng
375 Công ty cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 28 - Phường  Mường Thanh  - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thị Dung
376 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Việt Số nhà 832 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh  - Thành phố Điện biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên Từ  Quang Hường
(0912317540)
377 Công ty cổ phần Xây dựng Trung Hải Số nhà 124 - Tổ dân phố 2 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đào Sơn Hải
378 Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Trường Sơn Cao Đỉnh đèo Pha Đin - Bản Lồng 2 - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Thị Thanh Thủy
379 Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ xây dựng Số nhà 01 - Tổ dân phố 17 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Huy Hoàng
380 Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Bắc Thôn Huổi Sấy - Xã Mường Tùng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Cao Thanh Hải
381 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Phú Số nhà 88 - Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Ngọc Muôn
382 Công ty cổ phần Công nghệ nông lâm Mường Phăng Bản Mon - Xã Pá Khoang - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Lệ
383 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức Bản Hô Mức - Xã Nậm Nèn - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Quang
384 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Bằng Kiều Số nhà 414 - Tổ dân phố 13 - Phường Him Lam  - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Phạm Văn Kiều
385 Công ty cổ phần Xây dựng Hải Linh Số nhà 123 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh  - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trương Văn Hải
386 Công ty cổ phần Cao su Điện Biên Đội 19 - Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phan Văn Lợi
387 Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng Số nhà 54 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Thế Tự
388 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng A&T Số nhà 282 - Tổ dân phố 9 - Phường Thanh Bình - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Xuân Hòa
389 Công ty cổ phần Thủy điện Trung Thu Số nhà 157 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Xuân Bình
390 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Thảo Số nhà 608 - Tổ dân phố 1 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Phạm Văn Dũng
391 Công ty cổ phần Tư vấn Nam Hồng Hà Số nhà 27B - Tổ dân phố 20 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Trung Kiên
392 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Lộc Số nhà 213 - Tổ dân phố 11 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Quang Đức 
393 Công ty cổ phần Đầu tư tài nguyên và Năng lượng Điện Biên Số nhà 158 - Tổ dân phố 8 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đặng Tuấn
394 Công ty CP Xây dựng thủy lợi - thủy điện Điện Biên Tổ dân phố 2 - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Văn Thi
395 Công ty cổ phần Thương mại và Xây lắp điện Tuần Giáo Số nhà 39 - Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Đỗ Xuân Huy
396 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên Số nhà  859, đường Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 20 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đinh Văn Hữu
397 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên  Tổ dân phố 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Thị Mai
398 Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư xây dựng Hải Đông Số nhà 40 - Tổ dân phố 01 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Quốc Nhiệm
399 Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên  Tổ dân phố 7 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Đức Thọ
400 Công ty cổ phần Xây dựng Tùng Bách  Số nhà 115B - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Thanh Tùng
401 Công ty cổ phần Môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên  Số nhà 448 - Tổ dân phố 13 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Đỗ Thế Thái
402 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý giao thông tỉnh Điện Biên  Tổ dân phố 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Thanh Lâm
403 Công ty cổ phần Xây dựng Hòa Phát Số nhà 61 -  Khối Trường Xuân - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Nguyễn Mạnh Cường
404 Công ty cổ phần Thủy điện Huổi Vang - Thành Bưởi  Số nhà 155 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Võ Hoàng Giang
405 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Hưng Số nhà 95 - Tổ dân phố 8 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Phạm Kiên
406 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Điện Biên  Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Thăng
407 Công ty cổ phần Du lịch Xuân Long Tầng 2 số nhà 579 - Tổ dân phố 11 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Đức Long
408 Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản dầu khí Điện Biên Bản Nậm Bay - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn
409 Công ty cổ phần Rừng Việt Tây Bắc Bản Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Vũ Hải Bằng
410 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Ánh Tổ 8 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Tiến Đông 
411 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ II Điện Biên Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Lương Thanh Tùng
412 Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên Số nhà 679 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Ngọc Toàn
413 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ Vina A1  Số nhà 32 - Tổ dân phố 5 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Lò Thị
Huyền Thương
414 Công ty cổ phần Năng lượng Điện Biên - Sông Hồng Số nhà 109 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phương Minh Huệ
415 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Lộc Số nhà 02 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Quân Tùng
416 Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Điện Biên Tổ dân phố 19 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Vũ Thanh Văn
417 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Quang Vinh Số nhà 58 - Tổ dân phố 7 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Bùi Quý Dự
418 Công ty CP Thương mại Dược liệu Mường Thanh tỉnh Điện Biên Số nhà 142 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đoàn Đức Thành
419 Công ty cổ phần Cao nguyên Hà Giang Số nhà 38 - Tổ dân phố 9 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Cao Đăng Thanh
420 Công ty cổ phần Thủy điện Huổi Chan - Khang Nam Số nhà 155 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phương Minh Huệ
421 Công ty cổ phần Thủy điện Mường Pồn - Khang Nam Số nhà 155 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phương Minh Huệ
422 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng STC tỉnh Điện Biên   Số nhà 05 - Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Điêu Văn Sơn
423 Công ty cổ phần T&T Điện Biên Phủ Số nhà 48 - Tổ dân phố 10 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Trọng Thành
424 Công ty cổ phần Xây dựng năng lượng 69 tỉnh Điện Biên Đường Nguyễn Hữu Thọ - Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Bá Quỳnh
(0988478866)
425 Công ty cổ phần Hoàng Nga tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 6 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  -  Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Thạch Thị Thuận
426 Công ty cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên Số nhà 756 - Tổ dân phố 3 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Công Nhì
427 Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt - Lào tỉnh Điện Biên Số nhà 02 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Việt Hồng
428 Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên Bản Na Thìn - Xã Pom Lót - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Hưng
429 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Mạnh Cường tỉnh Điện Biên Số nhà 233 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Thái Hà
430 Công ty cổ phần Thương mại dược phẩm Thịnh Phương tỉnh Điện Biên Số nhà 467 - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Duy Trung
431 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He Bản Mường Tùng - Xã Mường Tùng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Văn Khang
(0988777897)
432 Công ty cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Anh Minh
433 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên Số nhà 67 - Tổ dân phố 22 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hà Lê Kiên Tùng
434 Công ty cổ phần Cơ điện Sông Đà Sodic Số nhà 42 - Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Tuấn Dũng
435 Công ty cổ phần Đường bộ 226 Tổ dân phố 15 -  Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Xuân Thủy
436 Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh Số nhà 25 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến
437 Công ty cổ phần Phát triển rừng Toàn Cầu Điện Biên Số nhà 37 - Tổ dân phố 14 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Đỗ Thị Trang
438 Công ty CP Đầu tư phát triển Bình Minh Điện Biên Số nhà 33 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Phượng
439 Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng quốc tế Đức Thắng Điện Biên Đội 5 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Trọng Hùng
440 Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Phương Mai Điện Biên Số nhà 317, đường Hoàng Công Chất - Tổ dân phố 12
     Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam
Vũ Thị Tuyên
441 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển mắc ca và Giống cây lâm nghiệp Điện Biên Số nhà 193 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Duy Bình
442 Công ty cổ phần Trường Lộc tỉnh Điện Biên Số nhà 27A - Tổ dân phố 24 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Quốc Hùng
443 Công ty cổ phần Cà Phê Điện Biên Phủ Số nhà 90 - Khối Tân Tiến - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Phạm Tư Luân
444  Công ty cổ phần Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên  Số nhà 898, đường Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 6 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam  Ngô Đức Ảm
445 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Điền Việt Nam Số nhà 123 - Tổ dân phố 14 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Văn Toàn
446 Công ty CP Dược phẩm Thiện Đức Điện Biên Số nhà 23 - Tổ dân phố 7 - Phường Noong Bua - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Hoàng Thị Xuân
447 Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên  Tổ dân phố 1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Nguyễn Lệ Quế
448 Công ty cổ phần Chăn nuôi UVA Điện Biên Số nhà 756 - Tổ dân phố 3 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam Trần Công Nhì
449 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên Số nhà 888 - Tổ dân phố 11 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 0230 3825714
450 Viettel Điện Biên - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội Số nhà 176, Tổ dân phố 15,  Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 0230 6251111
451 Viễn Thông Điện Biên Tổ dân phố 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 0230 3831864 
452 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên Số nhà 884 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 0230 3828768
453 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Điện Biên Số nhà 896, đường Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 0230 3811911 
454 Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên Số 14, đường Trần Đăng Ninh - Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  
455 Bưu điện tỉnh Điện Biên Tổ dân phố 10 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 0230 3831779
456 Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Nhà máy thuỷ điện Thác trắng Bản Nà Nhạn - Xã Nà Nhạn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên 0230 3923006
457 Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Nà Lơi Bản Nà Lơi - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  0230 3810339
458 Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam  - CTCP tại Điện Biên Số nhà 714, 716, 718 - Tổ dân phố 2 - Phường Tân Thanh -Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên  02303824948  
459 Cảng hàng không Điện Biên - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Tổ dân phố 10, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 0230 3824411;     0230 3826060

 

Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT
°