• Dienbien.gov.vn – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử. Từ đầu năm 2018 đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng số Viettel Pay mở 1.702 tài khoản cho các chủ rừng là cộng đồng và cá nhân.

  • Dienbien.gov.vn – Hiện nay, trên địa bàn huyện Nậm Pồ có gần 50 nghìn ha rừng được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Toàn bộ diện tích này, được giao cho gần 130 chủ rừng, trong đó 100 chủ rừng là cộng đồng, 26 chủ rừng là hộ cá nhân và 2 chủ rừng là tổ chức. Năm 2018 trên 60 tỷ 600 triệu là số tiền phải chi trả từ nguồn dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng là cộng đồng, hộ cá nhân huyện Nậm Pồ. Với nguồn kinh phí này, nếu tính trung bình toàn huyện thì mỗi hộ dân được nhận hơn 6 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào diện tích rừng của mỗi cộng đồng và số hộ nhiều, ít khác nhau nên số tiền mỗi hộ nhận được không đồng đều. Có những hộ được hưởng 20 – 30 triệu đồng đồng mỗi năm từ nguồn Chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  • Dienbien.gov.vn – Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 2.600 chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng thôn, bản, UBND xã và tổ chức được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng không chỉ đem lại hiệu quả trong việc bảo vệ rừng, mà còn giúp người dân có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Điều này thể hiện rõ khu vực rừng thuộc lưu vực sông Đà. Tại khu vực này, có những hộ đã được hưởng chi trả đến cả trăm triệu đồng/năm, tạo nguồn vốn đáng kể để người dân đầu tư phát triển kinh tế và ngày càng có nhiều mô hình kinh tế vùng sâu, vùng xa nhờ tiền DVMTR.

  • Dienbien.gov.vn – Trong những năm qua, công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), cũng như việc sử dụng tiền DVMTR trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng được nâng cao, tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, giảm đi nhiều…

  • Dienbien.gov.vn - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Điện Biên về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc các cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện các dịch vụ công hoặc dịch vụ thanh toán điện tử. Thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên đã đã tập trung tuyên truyền và triển khai nhiều cách thức nhận tiền giúp các chủ rừng thuận tiện trong việc tiếp nhận tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) như: Thông qua tài khoản ngân hàng, chi trả trực tiếp và gần đây, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên đã có buổi ký kết hợp đồng số 12/HĐ-VIETTELPAY với Tổng công ty viễn thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống Ngân hàng số ViettelPay.

  • Dienbien.gov.vn – Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua đã góp phần tăng nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo động lực khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Dienbien.gov.vn – Thực hiện văn bản số 7491/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Quỹ BV&PTR tỉnh, chủ rừng là tổ chức và các cơ quan liên quan tiến hành ngay việc trả tiền DVMTR năm 2018 qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng tại các địa bàn thuận lợi.

  • Dienbien.gov.vn – Căn cứ Quyết định số 3938/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Văn bản số 55/HĐND-KTNS ngày 14/3/2019 của HĐND tỉnh về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 từ lưu vực Sông Đà (lưu vực gồm cả nhà máy thủy điện Lai Châu) có mức chi trả lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng sang lưu vực Sông Mã và lưu vực Nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ. Qua đó, tạo động lực, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng và để người dân thực sự là chủ thể của rừng.

1 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°