VPUB - Trao đổi thông tin về cuộc thi “Phương án thiết kế kiến trúc Khu hành... (08/11/2018)

Dienbien.gov.vn – Chiều 8/11, Sở Xây dựng tỉnh tổ chức họp trao đổi thông tin về cuộc thi “Phương án thiết kế kiến trúc Khu hành chính, chính trị tập trung tỉnh Điện Biên”. Dự buổi trao đổi có các...

http://dichvucong.dienbien.gov.vn/
http://thongtinlietsi.gov.vn/trang-chu
http://hagiang.gov.vn/pages/propagandanews.aspx?CateID=24
°