Update 24 - 08 - 2021
100%

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

email

1

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

Lê Thanh Bình

Chánh Văn phòng

 

binhlt@dienbien.gov.vn

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

 

 

 

 

Lê Hoài Nam

Chánh Văn phòng

0215.3825.107; 0912.247.355

namlh.hdnd@dienbien.gov.vn; lesauna@gmail.com

3

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng

Giám đốc 

0889118999

dungvaicd.gmail.com

4

Sở Ngoại vụ

 

 

 

 

Văn Sỹ Thắng

Giám đốc Sở

0982565679

thangvs.sngv@dienbien.gov.vn

5

Sở Tài Chính

 

 

 

 

Đinh Bảo Dũng
Nguyễn Tiến Dũng (Người được ủy quyền)

Giám đốc Sở
Phó Giám đốc

02153835179; 0916281793
0914 894 067

dinhbaodung@gmail.com
nguyentiendunghu@gmail.com

6

Sở Y tế

 

 

 

 

Phạm Giang Nam

Giám đốc Sở

091.1871.999
 

Nampg.syt@dienbien.gov.vn

 

Lường Văn Kiên

P.Giám đốc Sở Y tế

0903.208.140

Kienlv.syt@dienbien.gov.vn

 

Vừ A Sử

P.Giám đốc Sở Y tế

094.9824.568

Suva. syt@dienbien.gov.vn

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

Phạm Việt Dũng

Giám đốc Sở

02153825558; 0912 027 080

vietdungvtd.db@gmail.com

8

Sở Lao động Thương binh và XH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

Giám đốc Sở

0912513108

sonnt.sld@dienbien.gov.vn

9

Sở Nông nghiệp &PTNT

 

 

 

 

Bùi Minh Hải

Giám đốc Sở

0888801976

haibm.snn@dienbien.gov.vn

10

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

Phan Văn Thống

Chánh thanh tra

0215.3825.976

vanphongttdb@gmail.com

11

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

 

 

 

 

Phan Văn Kỷ

Viện trưởng

0914.691.848

phankyvksdb@gmail.com

 

Vũ Đức Hùng

Chánh VP

0846.836.999

duchungvks36999@gmail.com

12

Kho Bạc nhà nước tỉnh

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Huệ

Giám đốc

0915. 350.800

Hueptm01@vst.gov.vn

 

Phạm Bá Quân

Phó Giám đốc

084.7027.888

Quanpb@vst.gov.vn

13

Cục Thống kê

 

 

 

 

Phạm Quang Lịch

Cục trưởng

0125.3828.426; 0915.131.397

pqlich@gso.gov.vn

14

Hội Nông dân tỉnh

 

 

 

 

Lê Trong Khôi

Chủ tịch Hội

0215.3825.428
086.991.7222

trongkhoidb@gmail.com

15

Sở Tài Nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Vũ Ngọc Vương

Giám đốc

0215.3813.668

vuongvn.stnmt@dienbien.gov.vn

16

Sở Tư pháp

Giám đốc

 

 

 

Phạm Đình Quế

Giám đốc

02153.836.252
0912.795.303

phamdinhque@gmail.com

17

Tòa án Nhân dân tỉnh

 

 

 

 

Phạm Văn Nam

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh

0912369234

phamvannamtadb@gmail.com

18

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

Hà Văn Từ

Giám đốc

0912.579.594

tonghop_dbi@sbv.gov.vn

19

Ban Dân tộc

 

 

 

 

Giàng A Dình

Trưởng Ban

0919.369.289

dinhga.bdt@dienbien.gov.vn

20

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Lê Hữu Khang

Giám đốc

0913542650

Khanglh.snv@dienbien.gov.vn

21

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

 

Lò Văn Đức

Chủ tịch

0915485022

lovanduc80@gmail.com

22

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiên

Giám đốc

02153. 835.468

nguyenvankienpgd@ gmail.com

23

Sở Giao Thông vận tải

 

 

 

 

Trần Thanh Kiên

Phó Giám đốc điều hành

0913.010.574

Kientt.sgtvt@dienbien.gov.vn

24

Cục Hải quan tỉnh

 

 

 

 

Trần Vũ Hoàng

Cục trưởng

0839971968

hoanghqdb@gmail.com

25

Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp

 

 

 

 

Nguyễn Việt Phương

Giám đốc

0704.068.986

vietphuongdb@gmail.com

 

Nguyễn Xuân Nam

 Chánh văn phong

0912.963.336

nam1970bqldadb@gmail.com

26

Công an tỉnh

 

 

 

 

Tráng A Tủa

Giám đốc

0914.894.386

 

27

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Giám đốc

 

 

 

Trần Minh Tuấn 

Phó giám đốc

02153825238
0912.575.555

tuantm@dienbien.vss.gov.vn

28

Ban QL các công trình giao thông

 

 

 

 

Tô Trọng Thiện

Giám đốc

0979977568

trongthien76@gmail.com

29

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 

 

 

 

Lường Văn Sương

Phó Cục trưởng

0947264952

suonglv.dbn@moj.gov.vn

30

Cục Quản lý thị trường tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

Nguyễn Minh Cường

 Cục trưởng

0945043386

cuongnm4@dms.gov.vn

31

Sở Xây dựng

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

Giám đốc

0912158420

phongnt.sxd@dienbien.gov.vn

32

Cục Thuế tỉnh

 

 

 

 

Bùi Mạnh Chuyển

Phó Cục trưởng

0912247314

Bmchuyen.dbi@gdt.gov.vn

33

Bộ CHQS tỉnh

 

 

 

 

Ngô Quang Tuấn

Đại tá Chỉ huy trưởng

0983241001

tuyenhuantddb@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Nghị

Đại tá Chính ủy 

0965248328

 

34

Sở Công thương

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn

Giám đốc Sở

02153.825. 248

sonvh.sct@dienbien.gov.vn

35

Sở Kế hoạc và Đầu tư

 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông
Bùi Thị Thanh Bình 

Giám đốc
Phó Giám đốc

0986.927.235
0911266969

nguyensong68@gmail.com
binhbtt.skhdt@dienbien.gov.vn

36

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh

Giám đốc

0215.388.8686

hanhnd.skhcn@dienbien.gov.vn

B. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN       

I. Huyện Nậm Pồ

1

Bùi Văn Luyện

Chủ tịch UBND huyện

0912310143

luyenbv.np@dienbien.gov.vn

2

Mùa A Hòa

chủ tịch UBND xã SiPa Phìn

0964.521.886

hoama.np@dienbien.gov.vn

3

Lèng Văn Minh

Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ

0814.180.453

minhlv.np@dienbien.gov.vn

4

Thùng Văn Ánh

Chủ tịch UBND xã Chà Nưa

0822401799

anhtv. np@dienbien.gov.vn

5

Lèng Văn Viện

Chủ tịch UBND xã Chà Cang

0386.635.550

vienlv.np@dienbien.gov.vn

6

Tao Văn Phong

Chủ tịch UBND xã Chà Tở

0914.545.312

phongtv.np@dienbien.gov.vn

7

Lèng Văn Tự 

Chủ tịch UBND xã Nậm Khăn

0375.160.255

tulv.np@dienbien.gov.vn

8

Vàng Thị Vân

Chủ tịch UBND xã Pa Tần

037.695.7098

vanvt.np@dienbien.gov.vn

9

Giàng A Tủa

Chủ tịch UBND xã Na Cô Sa

083.906.3670

tuaga.np@dienbien.gov.vn

10

Vàng A Thính

Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ

0969.794.899

thinhva.np@dienbien.gov.vn

11

Sùng A Lềnh

Chủ tịch UBND xã Nà Khoa

0943.312.214

lenhsa.np@dienbien.gov.vn

12

Hờ A Lù

Chủ tịch UBND xã Nậm Tin

0818905199

luha.np@dienbien.gov.vn

13

Nguyễn Phú Thiết

Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ

0941030998

thiennp.np@dienbien.gov.vn

14

Thào A Khai

Chủ tịch UBND xã Nậm Chua

0941054027

khaita.np@dienbien.gov.vn

15

Chào A Páo

Chủ tịch UBND xã Vàng Đán

0845133412

paoca.np@dienbien.gov.vn

16

Cháng A Dè

Chủ tịch UBND xã Nà Bủng

0947854569

deca.np@dienbien.gov.vn

II. Huyện Điện Biên

1

Bùi Hải Bình

Chủ tịch UBND huyện

0912.445.086

buihaibinh@gmail.com

2

Lò Văn Chính

Chủ tịch xã Thanh An

0914.632.525

chinhthanhyen74@gmail.com

3

Quàng Văn Pâng

Chủ tịch xã Thanh Luông

0964.775.018

panggtl64@gmail.com

4

Lò Văn Thành

Chủ tịch xã Sam Mứn

0354.343.999

lothanhubsm@gmail.com

5

Cà Văn Tranh

Chủ tịch xã Noong Luống

0854.118.128

catranhnoogluong@gmail.com

6

Lường Văn Tọ

Chủ tịch xã Thanh Hưng

0845.133.177

luongvantothanhhung@gmail.com

7

Trần Thế Hoàn

Chủ tịch xã Hẹ Luông

0912.565.473

tranthehoan75@gmail.com

8

Lò Văn Hải

Chủ tịch xã Thanh Yên

094.729.7474

haithanhyen69@gmail.com

9

Cao Đăng Nghị

Chủ tịch xã Núa Ngam

0367.109.989

caodangnghiz2@gmail.com

10

Thào Mạnh Hùng

Chủ tịch xã Hua Thanh

0942.988.730

thaohung363@gmail.com

11

Lò Văn Liên

Chủ tịch xã Pa Thơm

039.327.4807

lolienpbt@gmail.com

12

Lường Văn Biên

Chủ tịch xã Phu Luông

0913.171.253

bienvp2007@gmail.com

13

Lê Duy Hưng

Chủ tịch xã Noong Hẹt

0917.000.479

leduyhungbd@gmail.com

14

Lò Văn Siêng

Chủ tịch xã Mường Lói

0886.385.799

losiengmuongloi87@gmail.com

15

Lò Thị Vân

Chủ tịch xã Thanh Nưa

0915305058

lothitovan@gmail.com

16

Ngô Minh Cương

Chủ tịch xã Thanh Xương

0982925970

ngominhcuongtxdb@gmail.com

17

Nguyễn Văn Vĩnh

Chủ tịch xã Thanh Chăn

0962575599

vinhvan7498@gmail.com

18

Quàng Văn Tiến

Chủ tịch xã Mường Pồn

0985.133.536

quangvantien12682@gmail.com

19

 Lò Lâm Sung

P.Chủ tịch xã Mường Nhà

0866.423.299

lolamsungdb@gmail.com

20

Ly Nình Vàng

Chủ tịch xã Na Ư

0911.266.616

lyninhvangpct@gmail.com

21

Vì Văn Biên

Chủ tịch xã Na Tông

0348.512.447

vimienmuongnha@gmail.com

22

Lê Ngọc Hoàn

Chủ tịch xã Pom Lót

0326820272

hoanđb@gmail.com

III. Huyện Tuần Giáo

1

Vũ Văn Đức

Chủ tịch UBND huyện

0904.120.389

vuductg@gmail.com

2

Lò Văn Pánh

Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh

0976194705

panhbanchihuyquansuchiengsinh@gmail.com.

4

Lò Văn Hoan

Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông

0354011788

ubndxachiengdong2013@gmail.
com

5

Lò Văn Hưng

Chủ tịch UBND xã Nà Sáy

0979 186 578

ubndxnasay@gmail.com

6

Lò Văn Thắng

Chủ tịch UBND xã Mường Thín

0857490888

anhthangtg77@gmail.com

7

Lầu A Dùa

Chủ tịch xã Tỏa Tình

0977088460

ubndxatoatinhdua@gmail.com

8

Đèo Văn Tiến

Chủ tịch xã Nà Tòng

0915903767

deovantien@gmail.com

9

Lò Văn Thang

Chủ tịch xã Pú Xi

0964790826

lohoanvppx@gmail.com

10

Quàng Văn Cơi

Chủ tịch xã Mường Mùn

0984490484

quangvancoi2019@gmail.com

11

Quàng Văn Thiên

Chủ tịch xã Mùn Chung

0979 141 013

thienlongdc@gmail.com

12

Lò Văn Tói

Chủ tịch xã Ta Ma

0868654586

lovantoi.tama@gmail.com

13

Giàng A Dũng

Chủ tịch xã Phình Sáng

0932 229 881

adungubndxaphinhsang@gmail.
com

14

Lường Văn Tâm

Chủ tịch xã Mường Khong

0943167045

luongtammk@gmail.com

15

Lầu A Sính

Chủ tịch xã Rạng Đông

0943358053

lausinhbqlda@gmail.com

16

Lò Văn Pọm

Chủ tịch xã Quài Nưa

0347803102

pomlv.tg@dienbien.gov.vn

17

Lò Văn Khuyên

Chủ tịch xã Quài Cang

0987123219

ubndxqc@gmail.com

18

Mùa A Dụa

Chủ tịch xã Tênh Phông

0818655935

muaduatg1989@gmail.com

19

Lò Văn Thiên

Chủ tịch xã Quài Tở

0965030066

thienubqt@gmail.com

20

Vừ A Kỷ

Chủ tịch xã Pú Nhung

0355310517

vuakyvppunhung@gmail.com

21

Trịnh Minh Khải

Chủ tịch Thị trấn Tuần Giáo

0984491338

khaitrinh@gmail.com

IV. Huyện Mường Ảng

1

Nguyễn Hữu Hiệp

Chủ tịch UBND huyện MườngẢng

0978.606.688

Hiepnh@dienbien.gov.vn

2

Lò Văn Quân

Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang

0966.171.199

ubndangcang@gmail.com

3

Lò Văn Hòa

Chủ tịch UBND xã Ẳng Nưa

0971 762 388

hoalv.ma@dienbien.gov.vn

4

Lường Văn Thoạn

Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở

0936 403 385

ubndxaangto@mail.com

5

Quàng Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã Mường Đăng

0363.673.109

quangqv.ma@dienbien.gov.vn

6

Lò Văn Thi

Chủ tịch UBND xã Búng Lao

0943.164.596

ubndxabunglao@gmail.com

7

Bùi Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Xuân Lao

0987 270 985

buianhtuanhdnd@gmail.com

8

Trần Quốc Quân

Chủ tịch UBND xã Mường Lạn

0373 428 771

ubndxamuonglan@gmail.com

9

Hà Minh Tiến

Chủ tịch UBND xã Nặm Lịch

0988.441.215

hoangdb2010@gmail.com

10

Nguyễn Đức Quang

Chủ tịch UBND xã Ngối Cáy

0349.060.323

quanngoicay@gmail.com

11

Lường Đức Tuấn

Chủ tịch UBND thị trấn

0973 971 728

ductuanubnd@gmail.com

V. Huyện Mường Chà

1

Trang A Lử

Chủ tịch UBND huyện

02153842999 0915131477

luta.mc@dienbien.gov.vn

2

Khoàng Văn Tâm

Chủ tịch UBND thị trấn M Chà

0983 348 145

tamkv.mc@dienbien.gov.vn

3

Vàng A Pó

Chủ tịch UBND xã Na Sang

0868940699, 0834397286

pova.mc@dienbien.gov.vn

4

Lò Văn Bình

Chủ tịch UBND xã Mường Mươn

0345 195 861

binhlv.mc@dienbien.gov.vn

5

Mùa A Dơ

Phó Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ

0857619589, 0365483987

doma.mc@dienbien.gov.vn

6

Ly A Thề

Chủ tịch UBND xã Sa Lông

0338582862

thela.mc@dienbien.gov.vn

7

Thào A Phừ

Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng 

0826593107

phuta.mc@dienbien.gov.vn

8

Mùa A Dùng

Chủ tịch UBND xã Hừa Ngài

0948125451

dungma.mc@dienbien.gov.vn

9

Lò Văn Hùng

Chủ tịch xã Mường Tùng

0989 753 828

hunglv.mc@dienbien.gov.vn

10

Giàng A Và

Chủ tịch UBND xã Sá Tổng

0335660863

vaga.mc@dienbien.gov.vn

11

Màng Văn Nơm

Chủ tịch UBND xã Pa Ham

0845 159 771
0982 675 214

nommv.mc@dienbien.gov.vn

12

Lò Văn Quỳnh

Chủ tịch xã Nậm Nèn

0973867201

quynhlv.mc@dienbien.gov.vn

13

Giàng A Sếnh

Chủ tịch UBND xã Huổi Mí

0837719248

luthamnalay@gmail.com 

VI. UBND thị xã Mường Lay

1

Vũ Xuân Linh

Chủ tịch UBND thị xã

0912581351

linhvx.ml@dienbien.gov.vn

2

Lù Văn  Thấm

Bí Thư - Chủ tịch UBND phường Na Lay

0364979597

luthamnalay@gmail.com 

3

Mai Văn Tài

Chủ tịch UBND xã Nay Nưa

0914098986

taimv.ml@gmail.com

4

Vũ Tiến Hưng

Chủ tịch UBND phường Sông Đà

0911415619

Hungsd3011@gmail.com

VII. UBND huyện Tủa Chùa

1

Hoàng Tuyết Ban

Chủ tịch UBND huyện

0946.251.682

bantc75@gmail.com

2

Vừ A Hùng

Phó Chủ tịch

0915.710.022

hungtckhtc@gmail.com

3

Nguyễn Minh Tuân

Phó Chủ tịch

0857.118.345

tuanktdb@gmail.com

4

Phùng Văn Quảng

Phó Chủ tịch thị trấn

0886.216.262

quangubtt@gmail.com

5

Hạng A Chanh
Lò Văn Phanh

Chủ tịch UBND xã Mường Báng
Phó Chủ tịch 

0962.081.924
0374.455.358


lophanh1986@gmail.com

6

Sùng A Khày
Phàn A Sang

Chủ tịch UBND xã Tả Phìn
Phó Chủ tịch

0984223921
0378.547.994

Sungakhay1972@gmail.com
Phanasang0980@gmail.com

7

Mùa A Chinh
Chang A Di

Chủ tịch UBND xã Tả Phìn

0981471686
0336.361.234

ceemuas@gmail.com
ubndtaphin@gmail.com

8

Thào A Chu
Oàng Dìn Chử

Chủ tịch UBND xã Tả Sìn Thàng
Phó Chủ tịch

0338.656.768

thaochutst@gmail.com
dinchu1977@gmail.com

9

Giàng A Tỉnh
Vừ A Mùa

Chủ tịch UBND xã Sín Chải
Phó Chủ tịch UBND xã Sín Chải

0356814616
0346865557

giangtinhsc@gmail.com
vumuasc@gmail.com

10

Giàng A Vảng
Sùng A Thào

Chủ tịch UBND xã Lao Xả Phình
Phó Chủ tịch 

0888.910.988
0382.185.116

avangpct87@gmail.com

11

Vừ A Phía
Thào A Páo

Chủ tịch UBND xã Trung Thu
Phó Chủ tịch

0387.073.376
0834.800.187

vuphia81@gmail.com

12

Lờ A Tráng
Quàng Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Xá Nhè
Phó Chủ tịch

0834.525.868
0379.118.583

trangubtt@gmail.com
hungxanhe@gmail.com

13

Cà Văn Phiến
Chẻo A Páo

Chủ tịch UBND xã Mường Đun
Phó Chủ tịch

0395.719.080
0397.178.883

cavanphienvp@gmail.com
 

14

Giàng A Sang
Lò Tùng Lâm

Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng
Phó Chủ tịch

0817.200.222
0982.484.826

sangdoantt@gmail.com

15

Tẩn A Đạt

Chủ tịch UBND xã Huổi Só

0349.660.770

dathuoiso@gmail.com

VIII. UBND huyện Điện Biên Đông

1

Bùi Ngọc La

Chủ tịch UBND huyện

0947262999

 

2

Lường Văn Thế

Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ

0949846442

Luongvanthe1984@gmail.com

3

Lò Văn Mai

Chủ tịch UBND xã Mường Luân

0375578860

Lovanmai09081983@gmail.com

4

Quàng Thị Dung

P. Chủ tịch UBND xã Na Son

0328097032

dungquangnason@gmail.com

5

Lò Văn Xương

Chủ tịch UBND thị trấn Điện Biên Đông

0852008179

lovanxươngdbd81@gmail.com

6

Hạng A Di

Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ

0869601578

hangdidienbiendong@gmail.com

7

Lường Văn Tiên

Chủ tịch UBND xã Luân Giói

00374927477

luongvantienlg@gmail.com

8

Cứ A Chá

Chủ tịch UBND xã Noong U

0354186834

cuachanongu@gmail.com

9

Giàng A Thái

Chủ tịch UBND xã Tìa Dình

0913158828

athaitiadinh@gmail.com

10

Lò Văn Thinh

Chủ tịch UBND xã Pu Nhi

0392056251

lovanthinh@gmail.com

11

Vàng A Bông

Chủ tịch UBND xã Keo Lôm

0948101428

Anhbong84@gmail.com

12

Lầu A Sá

Chủ tịch UBND xã Sa Dung

0941032188

Lausaxadung@gmail.com

13

Vàng A Dia

Chủ tịch UBND xã Háng Lìa

0356340049

 

14

Vàng A Pó

Chủ tịch UBND xã Phình Giàng

0347835330

 

15

Vì Thị Doan

Chủ tịch UBND xã Pú Hồng

0369999443

vithidoanhdnd@gmail.com

IX. UBND huyện Mường Nhé

1

Nguyễn Văn Hưng 

Chủ tịch UBND huyện

0888.629.888

hungnv.mn@dienbien.gov.vn

2

Chang Phạ Giá

Chủ tịch UBND xã Sen Thượng

0912952589

Ubndxasenthuong.mn@dienbien.gov.vn

3

Sùng Páo Ly

Chủ tịch UBND xã Mường Nhé

0943282294

Ubndxamuongnhe.mn@dienbien.gov.vn

4

Đặng Đức Thoại

Chủ tịch UBND xã Huổi Lếch

0941026676

ubndxahuoilech.mn@dienbien.gov.vn

5

Vũ Bảo Trung

Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm

0976119224

trungvb.mn@dienbien.gov.vn

6

Lù Văn Dũng

Chủ tịch UBND xã Mường Toong

0349633498

ubndxamuongtoong.mn@dienbien.gov.vn

7

Lỳ Ha Lòng

Chủ tịch UBND xã Chung Chải

0866168674

longlh.mn@dienbien.gov.vn

8

Trịnh Duy Đáp

Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn

0912683853

ubndxalengsusin.mn@dienbien.gov.vn

9

Giàng A Ly

Chủ tịch UBND xã Nậm Kè

0967085848

ubndxnamke.mn@dienbien.gov.vn

10

Pờ Chinh Phạ

Q. Chủ tịch UBND xã Sín Thầu

088676678

ubndxasinthau.mn@dienbien.gov.vn

11

Trần Ngọc Kiên

Chủ tịch UBND xã Nậm Vì

0916566118

ubndxanamvi.mn@dienbien.gov.vn

12

Giàng A Chống

PCT phụ trách UBND xã Pá Mỳ

0886211010

ubndxapamy.mn@dienbien.gov.vn

X. UBND thành phố Điện Biên Phủ

1

Lê Tiến Dũng

Chủ tịch UBND T.p Điện Biên Phủ

0912581468

dunglt.tpdbp@dienbien.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch UBND phường  Mường Thanh

0982.271.225

tungnt.tpdbp@dienbien.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND phường Tân Thanh

0944745668

songnh.tpdbp@dienbien.gov.vn

4

Lường Văn Toản

Chủ tịch UBND phường Nam Thanh

0949.805.128

toanlv.tpdbp@dienbien.gov.vn

5

Vũ Đình Toán

Chủ tịch UBND phường Thanh Bình

0912795238

toanvd.tpdbp@dienbien.gov.vn

6

Trần Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND phường Thanh Trường

0853286088

sontn.tpdbp@dienbien.gov.vn

7

Nguyễn Đình Tưởng

Chủ tịch UBND phường Noong Bua 

0965.551.899

tuongnd. tpdbp@dienbien.gov.vn

8

Lò Văn Diên

Chủ tịch UBND phường Him Lam

0912.579.636

dienlv.tpdbp@dienbien.gov.vn

9

Lường Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Thanh Minh

0912852866

hunglv.tpdbp@dienbien.gov.vn

10

Lò Văn Hợp

Chủ tịch UBND xã Mường Phăng

0932327877

hoplv.tpdbp@dienbien.gov.vn

11

Lò Văn Toán

Chủ tịch UBND xã Nà Tấu

0398121956

toan_lv.tpdbp@dienbien.gov.vn

12

Quàng Văn Việt 

Chủ tịch UBND xã Pá Khoang

0839571433

vietqv. tpdbp@dienbien.gov.vn

13

Mùa A Hừ

Phó Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn

0825214349

huma.tpdbp@dienbien.gov.vn

 

 

Tin mới nhất

(24/08/2021 11:01 CH)

Danh sách Người phát ngôn tỉnh Điện Biên năm 2022(24/08/2021 3:23 CH)

<< < 1 > >> 
Du lịch Hạ Long Du thuyền Hạ Long Du thuyền Hạ Long vf8 adblue ford everest vạn phúc city Sunlike Pro Novaworld Mũi Né The Rivus https://mhbs.vn/ bếp từ munchen bếp từ chefs The Park Avenue https://namvietluat.vn/ https://phunsuonghoangoanh.com Chuyển văn phòng trọn gói Thành Hưng Trần xuyên sáng ruou ngoai Trồng răng sứ Dịch vụ làm hộ chiếu medigoapp.com cổng trục cửa nhôm kính kệ chứa hàng giường ngủ bàn nhân viên thay đổi giấy phép kinh doanh taxi nội bài 360 Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng quận 1 Cho thuê văn phòng quận 3 Văn phòng trọn gói quận 1 Văn phòng trọn gói quận 3 bimemo.edu.vn vnptschool.edu.vn điện mặt trời Tập đoàn thể thao Elipsport đồng phục công sở https://taxitaisaigon.vn giá vé máy bay xây nhà trọn gói giá rẻ vé máy bay tìm việc tại hà nội VietNamWorks đồng phục công sở Công ty etinco https://taxitaisaigon.vn Taxi nội bài 360 Nhà thuốc online Thục Anh NextX CRM http://lichthidau123.com https://luathungphat.vn/thanh-lap-cong-ty/ dichvuseotongthe heroseo https://elipsport.vn/ghe-massage https://noithatdiemnhan.vn Tìm việc làm tại Hà Nội yen tam shop Hộp giấy RVC https://timnhanh.com.vn/ ba na hills sunworld Đại Phương Lịch Vạn Niên tour du lịch Dịch vụ chuyển nhà kiến vàng Dịch vụ chuyển văn phòng kiến vàng Chứng nhận FDA đấu thầu qua mạng vé tàu lửa khosim.com giày đá banh adidas Căn hộ chung cư Bình Dương Công ty bất động sản INVERT https://www.picityskypark.land/ The Privia Khang Điền trần sao luatthaian.vn zona thần kinh
°
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
338 người đã bình chọn