Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Điện bIÊN NĂM 2022(31/01/2022 7:00:00 CH)
 
Xem chi tiết ...
Đề nghị xử lý cán bộ công an huyện Mường Chà hành hung công dân(04/06/2018 7:00:00 CH)

Sau khi xem xét nội dung đơn; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn đề nghị của công dân đến Giám đốc Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên để chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giải quyết nội dung đề nghị của công dân theo quy định; trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 28/6/2018.

Xem chi tiết ...
Kiến nghị xem xét đền bù đất cho nhân dân bản Chợ, xã Búng Lao bị thu hồi giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 279 (04/06/2018 7:00:00 CH)
Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn kiến nghị của nhân dân bản Chợ, xã Búng Lao đến Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết nội dung đơn kiến nghị của nhân dân bản Chợ theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 28/6/2018.
Xem chi tiết ...
Không nhất trí với mức phạt do vi phạm về quản lý lâm sản.(28/05/2018 7:00:00 CH)

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị, Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn kiến nghị đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh.

Xem chi tiết ...
Đề nghị xem xét việc UBND huyện Mường Ảng đang thực hiện truy thu tiền phụ cấp công vụ đối với người được tuyển dụng và đang trong thời gian tập sự từ năm 2012 đến nay theo Văn bản số 473/UBND-TCKH ngày 11/5/2018 của UBND huyện Mường Ảng(26/05/2018 7:00:00 CH)

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị, Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn kiến nghị đến Giám đốc Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chung trên địa bàn; nhằm đảm bảo tình hình chung và tránh đơn vượt cấp.

Xem chi tiết ...
phản ánh đất nương rẫy của nhân dân bản Huổi Lụ 3 canh tác và sản xuất lâu đời, nay bị khoanh thành rừng bảo vệ nhưng nhân dân không được tuyên truyền, phổ biến; đề nghị các cấp chính quyền xem xét bố trí đất sản xuất cho nhân dân để ổn định cuộc sống (25/05/2018 7:00:00 CH)
Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn đề nghị của ông Phùng Chòi Cản đến Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé để giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018.
Xem chi tiết ...
đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đo đạc và cấp Giấy CNQSD đất để ra quyết định hủy quyết định của UBND huyện Mường Ảng về việc cấp giấy CNQSD đất cho gia đình bà Mai để trả lại đất cho gia đình ông. (25/05/2018 7:00:00 CH)

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Điều 202, khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đề nghị Chủ tịch UBND xã Búng Lao để tổ chức hòa giải về tranh chấp đất đai. Nếu hòa giải không thành ông có quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết ...
đề nghị được chi trả tiền bảo vệ rừng trong khi ông tham gia đội bảo vệ, ông đã đến gặp trưởng thôn Háng Tớ Mang song không được giải quyết.(25/05/2018 7:00:00 CH)
Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT - TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa để chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung đề nghị của công dân theo thẩm quyền; trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018.
Xem chi tiết ...
Đề nghị xem xét, bồi thường, hỗ trợ cho gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường giao thông.(14/05/2018 7:00:00 CH)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn kiến nghị của công dân đến Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/ 6/ 2018.
Xem chi tiết ...
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm đưa vụ án dân sự ra xét xử phúc thẩm để bảo đảm quyền lợi của gia đình.(10/05/2018 7:00:00 CH)

Đơn đề nghị của công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh ban hành Thông báo trả đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết ...
Kiến nghị xem xét bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy thủy điện Trung Thu.(10/05/2018 7:00:00 CH)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn kiến nghị của công dân đến Chủ tịch UBND huyện Mường Chà để xem xét, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.
Xem chi tiết ...
Tố cáo ông Sùng A Nánh, nguyên Chủ tịch UBND xã Mường Nhé lợi dụng chức vụ quyền hạn năm 2004 đã tự ý thu hồi bò dự án Pam đã giao cho dân chăn nuôi phát triển kinh tế để chia cho anh em người nhà.(10/05/2018 7:00:00 CH)

Đơn tố cáo của công dân đang được Công an huyện Mường Nhé kiểm tra, xác minh. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh chuyển đơn tới Trưởng Công an huyện Mường Nhé để thống nhất kiểm tra, xác minh, xử lý tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết ...
Khiếu nại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Duy Quân, Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo(10/05/2018 7:00:00 CH)

Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo hồ sơ vụ việc, UBND tỉnh có ý kiến như  sau:

Căn cứ Luật khiếu nại 2011 xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy Quân thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 48 Luật khiếu nại 2011, đơn của ông Nguyễn Duy Quân không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì: Thời hiệu khiếu nại đã hết (Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật).

Xem chi tiết ...
Đề nghị xem xét phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"(07/05/2018 7:00:00 CH)
Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND tỉnh Điện Biên chuyển đơn đến Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, trả lời kiến nghị của công dân.
Xem chi tiết ...
Đề nghị cấp đất tái định cư cho gia đình có đất bị thu hồi khi thực hiện Dự án xây dựng mở rộng trường THPT Lương Thế Vinh.(03/05/2018 7:00:00 CH)
Sau khi xem xét, UBND tỉnh giao UBND thành phố Điện Biên Phủ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Ông Ngô Trí Tuệ cư trú tại tổ 4, phường Him Lam, thành phố Điên Biên Phủ theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2018.
Xem chi tiết ...
1 2 3 4 5 6