Người đẹp Nguyễn Thị Phương Uyên đăng quang cuộc thi người đẹp Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2023