Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cùng đoàn công tác, kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn huyện Mường Chà