Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và làm việc với tỉnh Điện Biên