Điện Biên khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021