VPUB – Khai mạc phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023

Dienbien.gov.vn – Chiều 29/3, UBND tỉnh khai mạc phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố.

Đại biểu tham dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023.

Tại phiên họp này, UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II; báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia quý I, năm 2023.

Bên cạnh đó, lấy ý kiến một số Tờ trình ban hành các Nghị quyết trình HĐND tỉnh: Nghị quyết thông qua giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cơ chế huy động, sử dụng nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thảo luận xin ý kiến về các tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quyết định ban hành: Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025; Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định Quy định nội dung, chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và tờ trình của Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc xem xét, cho ý kiến vào 16 nội dung, đặc biệt là đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư công quý I/2023. Do đó, đồng chí đề nghị, đại biểu, các thành viên UBND tỉnh dành thời gian tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công. Từ đó, đề xuất các giải pháp đồng bộ, cụ thể để đạt được kết quả như kế hoạch đề ra...

Phiên họp diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 29 – 30/3), nội dung phiên họp sẽ được Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật./.

Tuyết Anh