VPUB - 150 học viên được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Dienbien.gov.vn - Sáng 23/9, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm học 2019.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 150 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được giảng viên của Trường đại học Nội vụ trực tiếp hướng dẫn học tập, nghiên cứu 12 chuyên đề về: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; kỹ năng tham mưu, quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng gắn với yêu cầu thực tiễn trên cơ sở từng chức danh, nhiệm vụ công tác... Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết Tiểu luận cuối khóa.

Lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu: đảm bảo đến hết năm 2021, có 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại./.

Lan Phương