VPUB - Bộ Quốc phòng tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018)

Dienbien.gov.vn - Sáng 14/3, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP&KQS) (1994 - 2018). Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đ/c Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông qua báo cáo, theo đó, Pháp lệnh Bảo vệ CTQP&KQS được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI thông qua vào ngày 19/5/1994 để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ  CTQP&KQS.

Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương công tác quản lý, bảo vệ CTQP&KQS đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các CTQP&KQS từng bước được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành địa phương đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu trong thực hiện Pháp lệnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, từ đó phát huy chức năng quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ CTQP&KQS, góp phần phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Hệ thống CTQP&KQS được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố, hoàn thiện theo quy hoạch, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới.

Cụ thể, theo thống kê, đến tháng 1/2018, các đơn vị trong toàn quân đang quản lý 12.398 điểm đất quốc phòng với diện tích 241.592,42ha. Trong đó, 7.068 điểm với diện tích 175.570,45ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn 4.790 điểm với diện tích 66.021,97 ha chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về công trình doanh trại, toàn quân có 7.643 điểm đất doanh trại đóng quân, hệ thống doanh trại được xây dựng, quản lý, sử dụng chặt chẽ, góp phần nâng cao đời sống, sinh hoạt của bộ đội, bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện, tác chiến, sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các tham luận, ý kiến phát biểu đã nêu một số mặt còn hạn chế, bất cập trong xây dựng cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành và trong tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh; một số kinh nghiệm thực tiễn làm cơ sở để hiển khai tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ CTQP&KQS trong những năm tiếp theo.

Tại tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tích cực, chỉ đạo cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ an toàn tuyệt đối các CTQP&KQS, không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm đất quân sự, hoặc xâm hại các công trình quốc phòng. Bên cạnh đó, trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ; những năm qua, việc nghiên cứu, xây dựng các dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện đều được tiến hành đúng hình tự; UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, dự án, đề án, đặc biệt là những chương trình, dự án ở gần khu vực quân sự, biên giới, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục vừa tạo điều kiện thuận lợi phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, vừa giữ vững thế trận quân sự, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự trong khu vực phòng thủ, điển hình: Dự án đường tuần tra biên giới Núa Ngam - Huổi Puốc; Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ; Dự án thăm dò và khai thác quặng trên địa bàn huyện Tủa Chùa./.

Lan Phương