VPUB - Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng và để chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm tối đa thiệt hại do cháy rừng, phá rừng. Ngày 28/2 vừa qua, UBND tỉnh ra Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh thời tiết nắng nóng, khô hanh đang diễn ra, hầu hết diện tích rừng đang trong thời kỳ cao điểm về nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao và thường xuyên ở cấp V (cấp dự báo cháy rừng theo thông tin cảnh báo của Cục Kiểm lâm); bên cạnh đó tình trạng phá rừng trái pháp luật, cháy rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương. Do đó, để giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng, phá rừng, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty cổ phần cao su Điện Biên, Công ty cổ phần cao su Mường Nhé triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp một cách có hiệu quả; tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng trên địa bàn, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ hằng ngày trong suốt mùa khô hanh tại các khu vực trọng điểm về cháy rừng để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo các chủ rừng trên địa bàn thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên tổ chức tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, tổ chức lực lượng chữa cháy và thông báo ngay cho chính quyền hoặc các lực lượng chức năng khi có cháy rừng, phá rừng xảy ra. Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, cấp xã thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: Kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên Phòng và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh giáp ranh trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh; khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về quản lý bảo rừng còn tồn đọng; ngăn ngừa phát sinh những vụ việc mới về quản lý bảo vệ rừng; tổ chức kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng là tổ chức; tham mưu ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng của tỉnh; hướng dẫn kỹ thuật phát, đốt nương rẫy an toàn; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: Kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy rừng; tham mưu huy động kịp thời lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; tổ chức thống kê, báo cáo kịp thời các vụ cháy rừng, phá rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty cổ phần cao su Điện Biên, Công ty cổ phần cao su Mường Nhé nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trong công điện./.

Ngọc Thủy