VPUB - Trên 50 học viên được tập huấn công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh

Dienbien.gov.vn - Sáng 10/1, tại Rạp chiếu phim tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai “Công tác tuyên truyền nắm bắt tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Dự Hội nghị có trên 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của Sở làm công tác tuyên truyền phục vụ tại cơ sở.

Trong thời gian 1 ngày các học viên sẽ được các giảng viên là báo cáo viên của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề lớn gồm: Công tác quản lý tôn giáo tại địa phương và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ sở; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ nhân dân khu vực vùng sâu,vùng xa, biên giới; Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; Tình hình an ninh trật tự và yêu cầu công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. Đây là những nội dung quan trọng, có tính chất tạo tiền đề mỗi đơn vị làm công tác tuyên truyền có cơ sở định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điện Biên là một tỉnh miền núi với địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, các dân tộc thiểu số sống tập trung ở vùng cao, hẻo lánh, đời sống văn hóa tinh thần còn nhiều thiếu thốn; trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; tình hình dân di cư tự do, mua bán tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, mua bán người, vượt biên trái phép, tàng trữ các loại vũ khí vật liệu nổ vẫn còn tồn tại; các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái phép, tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường….Vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đồng thời nắm bắt tình hình cơ sở để tham mưu các cấp, các ngành kịp thời xử lý, định hướng dư luận xã hội là một việc rất cần thiết và quan trọng. Việc tổ chức Hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành làm công tác tuyên truyền phục vụ cơ sở, đặc biệt đối với đội ngũ công chức, viên chức thường xuyên phục vụ tại địa bàn các xã, bản vùng cao, vùng sâu vùng xa của tỉnh.

Để chương trình Hội nghị đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc Chương trình; tập trung nghiên cứu, thảo luận và tiếp thu kiến thức do Giảng viên truyền đạt; liên hệ với thực tiễn ở địa phương để vận dụng kiến thức được tiếp thu vào công tác chuyên môn. Sau Hội nghị, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, các đơn vị xây dựng được nội dung tuyên truyền và các hình thức tuyên truyền cụ thể trong năm 2019 và các năm tiếp theo đến 2021.

Lan Phương