VPUB - Điện Biên 10 năm thực hiện quy chế bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy

Dienbien.gov.vn - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp Luật về an toàn giao thông (ATGT) là một trong những biện pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực vào cuộc và triển khai đồng bộ các giải pháp trong việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm, đến nay việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Đa số người dân đều chấp hành tốt việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thượng Tá Trần Văn Vang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cho biết: Trong 10 năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã kiểm tra nhắc nhở 12.738 trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đảm chất lượng và đội mũ không đúng quy cách; phát hiện lập biên bản 52.751 trường hợp đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định, xử phạt với tổng số tiền là trên 6 tỷ đồng. Tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm đã giảm. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một bộ phận người dân chưa chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm chất lượng kém mang tính chất đối phó hoặc có đội mũ nhưng không cài quai còn diễn ra...

Để đạt được kết quả đó, lực lượng Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ bằng nhiều nội dung, biện pháp phù hợp với trình độ dân trí từng vùng và phong tục tập quán của nhân dân rên địa bàn.

Phân công cán bộ tuyên truyền, nói chuyện trực tiếp về ATGT, văn hóa giao thông, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức và nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trưng bày pa nô ảnh về hậu quả các vụ tai nạn giao thông (TNGT) do người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; phát  phim phóng sự về ATGT để người dân tham gia giao thông tự nhận thức và nhìn thấy rõ nguyên nhân, hậu quả của TNGT, từ đó nâng cao nhận thức tự giác chấp hành Luật Giao thông vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Người dân tham tìm hiểu Luật ATGT đường bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc thông báo vi phạm về nơi cư trú, học tập và làm việc của người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo quy định của Thông tư 22, 38 của Bộ Công an. Đồng thời, cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường, các tổ chức đoàn thể xây dựng quy chế kiểm điểm, giáo dục người vi phạm Luật Giao thông; vận động các trường hợp vi phạm khi đến xử lý đều phải có bản cam kết không tái vi phạm có xác nhận của cơ quan, đơn vị, trường học đối với cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên. Đối với các đối tượng khác xin xác nhận của địa phương nơi cư trú để làm căn cứ thông báo vi phạm và để kiểm điểm giáo dục theo quy định của cơ quan, đơn vị, xã, phường, trường học đề ra.

Ngoài ra, cùng cơ quan truyền thông xây dựng 1.168 phóng sự tuyên truyền, hướng dẫn Luật giao thông đường bộ, tuyên truyền việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy phát bằng 3 thứ tiếng (Thái, Mông và tiếng phổ thông). Trưng bày 2.210 lượt pa nô ảnh tuyên truyền cảnh báo tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy gây tai nạn giao thông, tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng, tập trung đông người trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Tuần Giáo. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 15.050 cơ quan, trường học, xã, phường, cụm dân cư với 130.864 lượt người tham gia nghe và ký cam kết; phát 65.363 tờ rơi, đĩa CD tuyên truyền về việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức cấp pháp mũ bảo hiểm miễn phí cho 12 trường học, 29 xã vùng sâu, vùng xa thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh với 1.680 mũ bảo hiểm.

Về công tác kiểm tra xử lý vi phậm sản xuất kinh doanh và sử dụng bảo hiểm ngay sau khi Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông được ban hành, Công an tỉnh đã triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong Công an tỉnh để chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đúng quy cách. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn về việc đội mũ bảo hiểm khi tha gia giao thông; tuần tra kiểm soát, nhắc nhở xử lý các trường hợp vị phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chất lượng về việc mua bán mũ bảo hiểm trên địa bàn.

Tuyết Anh