Hoa Muồng hoàng yến rực vàng trên đất Điện Biên

°