ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

đề nghị góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh ĐB

Hạn lấy ý kiến:22/04/2023

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


°