Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên và gắn biển tên “Đường 7 tháng 5”