Khởi công Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại Thành phố Điện BIên Phủ