Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên