Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên