Lễ an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu tưởng niệm Đại tướng thuộc Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ