Đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Công tác giao đất, giao rừng, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên