Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026