Kiểm tra thực địa dự án đường giao thông kết nối khu vực kinh tế trọng điểm dọc quốc lộ 279 và quốc lộ 12