Điện Biên khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ