Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch chào đón năm mới 2021