Tổng kết Kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên về hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ