Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
117/GM-UBND 09/09/2018 Tài liệu họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày 11/9/2018
117/GM-UBND 09/09/2018 Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
117/GM-UBND 09/09/2018 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
02/2018/QĐ-UBND 02/01/2018 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
82/2017/NQ-HĐND 09/12/2017 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3630/QCPH-UBND-HNDT 23/11/2016 Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân và Hội nông dân tỉnh Điện Biên
582/QCPH-TAND-UBND 10/03/2016 Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên trong giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự.
28/TB-UBND 25/06/2015 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
07/2015/QĐ-UBND 05/06/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Điện Biên.
439/QĐ-UBND 05/06/2015 Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Điện Biên
25/QĐ-UBND 15/01/2015 Về việc thành lập Ban tiếp công dân tỉnh Điện Biên
DANH MỤC LIÊN HỆ CỦA CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ
1