DJI_0015.00_00_26_13.Still011.bmpDJI_0015.00_02_31_08.Still023.bmpDJI_0015.00_04_50_04.Still032.bmpDJI_0015.00_03_02_00.Still025.bmpDJI_0015.00_05_56_20.Still040.bmpDJI_0015.00_01_40_11.Still003.bmpDJI_0015.00_01_16_28.Still015.bmpDJI_0015.00_01_59_24.Still007.bmp

Vẻ đẹp của ruộng bậc thang Tà Lèng, TP.Điện Biên Phủ

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°