Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
427 người đã bình chọn
407 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tuần thứ 38 từ ngày 17/9 đến 21/9/2018

Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày 17/9 CT Mùa A Sơn Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 
PCT Lò Văn Tiến
PCT Lê Văn Quý
PCT Lê Thành Đô Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 18/9/2018 (làm việc với VCCI về Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh)
Thứ 3 ngày 18/9 CT Mùa A Sơn Làm việc chuyên môn
PCT Lò Văn Tiến Tham dự Hội nghị thông qua ý định diễn tập KVPT huyện Tuần Giáo năm 2018 (tại Bộ CHQS tỉnh) Làm việc chuyên môn
PCT Lê Văn Quý Đi công tác tại thị xã Mường Lay (dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Thứ 4 ngày 19/9 CT Mùa A Sơn Làm việc chuyên môn Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 20/9/2018 (Dự họp báo cáo dự án viện trợ Việt Nam dành cho Lào)
PCT Lê Thành Đô Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới (tại phòng họp số 2, trụ sở UBND tỉnh) Làm việc chuyên môn
PCT Lò Văn Tiến Đi kiểm tra điểm sụt trượt, sắp xếp ổn định dân cư tại bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 về Tình hình Biển, Đảo thời gian vừa qua, kết quả quản lý, đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo)
PCT Lê Văn Quý Làm việc chuyên môn
Thứ 5 ngày 20/9 PCT Lê Thành Đô Dự Hội nghị Sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 (tại phòng họp số 2, trụ sở UBND tỉnh) Làm việc chuyên môn
PCT Lò Văn Tiến Làm việc chuyên môn Họp Hội đồng Quỹ Phòng, chống thiên tai để thống nhất về một số nội dung chi, mức chi Quỹ PCTT và thông qua Kế hoạch giao chỉ tiêu thu Quỹ trên địa bàn tỉnh Điện Biên (tại phòng họp số 3, trụ sở UBND tỉnh)
PCT Lê Văn Quý Dự chương trình đón tiếp Đoàn công tác Quân chủng Hải Quân - Dự kiến
Thứ 6 ngày 21/9 CT Mùa A Sơn Dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền Biển, đảo giữa tỉnh Điện Biên và Quân chủng Hải Quân Dự họp nghe thông qua dự thảo Kết luận của Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
PCT Lê Văn Quý
PCT Lê Thành Đô Làm việc chuyên môn
PCT Lò Văn Tiến