Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
434 người đã bình chọn
7400 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tuần thứ 27 từ ngày 06/7/2020 đến 10/7/2020

Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần Lãnh đạo VP
thực hiện
Ghi chú
Buổi Sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều  
Thứ 2 ngày 06/7 CT Mùa A Sơn Dự Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025    
PCT  Lê Thành Đô      
PCT  Lê Văn Quý Xử lý công việc chuyên môn    
PCT Lò Văn Tiến      
Thứ 3 ngày 07/7 CT Mùa A Sơn Dự Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Dự Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Dự kiến)      
PCT Lê Thành Đô      
PCT Lê Văn Quý Dự Hội nghị sơ kết công tác tài chính- ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020      
PCT  Lò Văn Tiến Xử lý công việc chuyên môn      
Thứ 4 ngày 08/7 CT Mùa A Sơn Dự Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Dự kiến) Đi công tác Hà Nội dự Hội nghị của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến hết 10/7/2020.      
PCT  Lê Thành Đô Dự Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Dự kiến)    
PCT  Lê Văn Quý      
PCT Lò Văn Tiến      
Thứ 5 ngày 09/7 PCT Lê Thành Đô Dự Họp Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Xử lý công việc chuyên môn      
PCT Lê Văn Quý Tham gia Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy viếng các Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và thăm, làm việc tại một số tỉnh (Dự kiến đến hết ngày 12/7/2020)    
PCT Lò Văn Tiến Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 6, khóa XI (mở rộng) - Tại Hội trường tầng II Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên. Dự Họp Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh  
Thứ 6 ngày 10/7 PCT Lê Thành Đô Hội nghị Tổng kết chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên  và Hội nghị tổng kết công tác CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (Tại phòng họp số 2, Trụ sở UBND tỉnh) Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Điện Biên lần thứ nhất năm 2020 (Dự kiến)      
PCT Lò Văn Tiến      
Thứ 7 ngày 11/7 PCT Lê Thành Đô Dự Họp Thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh