Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
433 người đã bình chọn
3863 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 13 từ ngày 30/3/2020 đến 3/4/2020
Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần
Buổi Sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày 30/3 CT Mùa A Sơn Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy (Dự kiến) Xử lý công việc chuyên môn
PCT Lê Thành Đô Dự Hội nghị trực tuyến "Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020" Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh
PCT Lò Văn Tiến Xử lý công việc chuyên môn
PCT Lê Văn Quý Dự Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Tại Phòng họp truyền hình của Chi nhánh viễn thông Viettel)
Thứ 3 ngày 31/3 CT Mùa A Sơn Dự họp Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh)
PCT Lê Thành Đô
PCT Lò Văn Tiến
PCT Lê Văn Quý Dự Hội nghị thống nhất cơ chế điều hành cách ly trong phòng chống dịch Covid-19 (Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) Dự họp Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh)
Thứ 4 ngày 01/4 CT Mùa A Sơn Xử lý công việc chuyên môn
PCT Lê Thành Đô Dự Phiên họp tháng 3/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Tại phòng họp 4B, Trụ sở HĐND tỉnh) -Dự kiến Xử lý công việc chuyên môn
PCT Lò Văn Tiến Xử lý công việc chuyên môn
PCT Lê Văn Quý
Thứ 5 ngày 2/4 CT Mùa A Sơn Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3
PCT Lê Thành Đô
PCT Lò Văn Tiến
PCT Lê Văn Quý
Thứ 6 ngày 3/4 CT Mùa A Sơn Xử lý công việc chuyên môn
PCT Lê Thành Đô
PCT Lò Văn Tiến
PCT Lê Văn Quý