Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
425 người đã bình chọn
330 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tuần thứ 25 từ ngày 18/6 đến 22/6/2018

Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần Lãnh đạo VP
thực hiện
Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều  
Thứ 2 ngày 18/6 PCT Lò Văn Tiến Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 20/6/2018 (Làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT)      
PCT Lê Văn Quý Dự phiên họp giải trình trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh (tại phòng họp số 4B, trụ sở HĐND tỉnh) Làm việc chuyên môn Đồng chí Hạnh    
Thứ 3 ngày 19/6 PCT Lê Văn Quý Làm việc chuyên môn Dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (tại Hội trường số 2, trụ sở UBND tỉnh)   Đồng chí Diện  
Thứ 4 ngày 20/6 PCT Lê Văn Quý Làm việc chuyên môn      
Thứ 5 ngày 21/6 PCT Lò Văn Tiến Làm việc chuyên môn      
PCT Lê Văn Quý Làm việc chuyên môn Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (tại Hội trường số 2, trụ sở UBND tỉnh)   Đồng chí Hạnh  
Thứ 6 ngày 22/6 CT Mùa A Sơn Làm việc chuyên môn      
PCT Lò Văn Tiến Họp thông qua ý định diễn tập KVPT huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo (tại Bộ CHQS tỉnh) Làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh (tại Sở Nông nghiệp và PTNT)   Đồng chí Lập  
PCT Lê Văn Quý Làm việc chuyên môn