Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
434 người đã bình chọn
256 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 39 từ ngày 28/9/2020 đến 2/10/2020
Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày 28/9 CT Mùa A Sơn Dự Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy (Dự kiến)  
PCT  Lê Thành Đô Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (Sửa đổi), Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Cư trú (Sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân)  
PCT Lê Văn Quý   Dự Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - Năm 2020 (Tại phòng hợp số 3, Trụ sở UBND tỉnh)
PCT Lò Văn Tiến Dự Hội nghị "Đánh giá kết quả 5 năm phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020" tại Đắc Lắk và Dự Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2021-2025 tại Sơn La đến hết ngày 01/10/2020
Thứ 3 ngày 29/9 CT Mùa A Sơn    
PCT Lê Thành Đô    
PCT Lê Văn Quý    
Thứ 4 ngày 30/9 CT Mùa A Sơn Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Dự kiến)  
PCT  Lê Thành Đô  
PCT  Lê Văn Quý  
Thứ 5 ngày 01/10 CT Mùa A Sơn    
PCT Lê Thành Đô  
PCT  Lê Văn Quý  
Thứ 6 ngày 2/10 CT Mùa A Sơn    
PCT Lê Thành Đô
PCT Lê Văn Quý
PCT Lò Văn Tiến