Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
450 người đã bình chọn
4244 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của thường trực UBND tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 14/03/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 10 từ ngày 08/03/2021 đến 13/03/2021
Ngày tháng Lãnh đạo phụ trách Nội dung công việc trong tuần
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 ngày 08/3 CT  Lê Thành Đô Xử lý công việc
PCT Phạm Đức Toàn
PCT Lò Văn Tiến Kiểm tra thực tế diện tích rừng chưa giao trên địa bàn huyện Điện Biên Xử lý công việc
PCT Vừ A Bằng Xử lý công việc
Thứ 3 ngày 09/3 CT Lê Thành Đô Xử lý công việc
PCT Phạm Đức Toàn Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (Tại Trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường) - Dự kiến Xử lý công việc
PCT Lò Văn Tiến Làm việc với các Sở, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vay vốn WB (tại phòng họp số 3, trụ sở UBND tỉnh)
PCT Vừ A Bằng Xử lý công việc
Thứ 4 ngày 10/3 CT  Lê Thành Đô Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy (Dự kiến) Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Dự kiến)
PCT Phạm Đức Toàn Xử lý công việc
PCT Lò Văn Tiến Xử lý công việc
PCT Vừ A Bằng
Thứ 5 ngày 11/3 CT Lê Thành Đô Xử lý công việc
PCT Phạm Đức Toàn Tham gia đoàn công tác của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ và làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ. (Dự kiến)
PCT Lò Văn Tiến Xử lý công việc
PCT Vừ A Bằng
Thứ 6 ngày 12/3 CT Lê Thành Đô Xử lý công việc
PCT Phạm Đức Toàn Tham gia đoàn công tác của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ và làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ. (Dự kiến)
PCT Lò Văn Tiến Họp Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Điện Biên (Tại phòng họp số 3, Trụ sở UBND tỉnh) Xử lý công việc
PCT Vừ A Bằng Xử lý công việc
Thứ 7 ngày 13/3 CT Lê Thành Đô Dự Khởi công xây dựng công trình đền thờ liệt sỹ chiến trường Điện Biên Phủ Nghỉ theo quy định
PCT Phạm Đức Toàn
PCT Lò Văn Tiến
PCT Vừ A Bằng