LayYKien

 

Danh sách văn bản đang lấy ý kiến

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Vv đăng tải nội dụng dự thảo Nghị quyết xét tặng Huy hiệu tỉnh Điện Biên 10/10/2018 Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°