LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Số 58/BTĐKT-NVII Về việc lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử đối với tập thể đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba 04/10/2020 Chi tiết
QĐ-UBND Về Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên 25/10/2020 Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
1623/SVHTTDL-DSVH Về việc phối hợp thông báo, lấy ý kiến Nhân dân về Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" 05/09/2020 Chi tiết

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°