• Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện

  • Giới thiệu về lịch sử hình thành và điều kiện tự nhiên của huyện

  • Giới thiệu về lịch sử hình thành, Vị trí địa lý, Điều kiện khí hậu.

  • Giới thiệu về lịch sử hình thành, Vị trí địa lý, Khí hậu thủy văn và dân số lao dộng của huyện

  • Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, Vị trí địa lý, Dân số lao dộng

  • Giới thiệu về lịch sử hình thành, Vị trí địa lý, Dân số lao động của huyện

  • Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên là một huyện vùng cao miền núi được tách ra từ 10 xã vùng cao của huyện Điện Biên theo Nghị định 59/NĐ-CP ngày 7/10/1995 của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ 20/01/1996.

  • Huyện Mường Nhé được thành lập theo Nghị định số: 08/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính phủ. Trên cơ sở chia tách 6 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của 02 huyện Mường Tè (thuộc tỉnh Lai Châu và Mường Lay nay là huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên).

  • Giới thiệu về lịch sử hình thành, Vị trí địa lí, Dân số, Khí hậu, Thủy văn

1 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°