STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse LÃNH ĐẠO UBND TỈNH LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
1Lê Thành ĐôCT0215 3824 788dolt@dienbien.gov.vn
2Phạm Đức ToànPCT0215 3825 096Toanpd.hdb@dienbien.gov.vn
3Vừ A BằngPCT0215 3825 109Bangva.dbd@dienbien.gov.vn
4Lò Văn TiếnPCT0215 3834 188tienlv@dienbien.gov.vn
Expand/Collapse LÃNH  ĐẠO VĂN PHÒNG LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
5Lê Thanh BìnhCVP0215 3826 088Binhlt@dienbien.gov.vn
6Nguyễn Ngọc ThểPCVP0215 3834 314thenn@dienbien.gov.vn
7Phạm Thế XuyênPCVP0215 3827 767xuyenpt@dienbien.gov.vn
8Hà Thanh TùngPCVP0215 3824 184anhnt@dienbien.gov.vn
Expand/Collapse PHÒNG TỔNG HỢP PHÒNG TỔNG HỢP
9Dương Văn HiếuTP0215 3831 992hieudv@dienbien.gov.vn
10Phạm Văn BáchCV0215 3831 992bachpv@dienbien.gov.vn
11Đặng Hồng HàPP0215 3831 992hadh@dienbien.gov.vn
12Phạm Hồng HàCV0215 3831 992haph@dienbien.gov.vn
Expand/Collapse PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ
13Nguyễn Quang ThànhPP0215 3831 005thanhnq@dienbien.gov.vn
14Bùi Chiến ThắngCV0215 3831 005thangbc@dienbien.gov.vn
15Nguyễn Minh HiếuCV0215 3824 161hieunm@dienbien.gov.vn
16Ngô Minh ĐứcCV0215 3824 161
Expand/Collapse PHÒNG KINH TẾ NGÀNH PHÒNG KINH TẾ NGÀNH
17Trịnh Văn HiềnPP0215 3831 269hientv@dienbien.gov.vn
18Lê Văn ChiếnPP0215 3831 269Chienlv@ dienbien.gov.vn
19Lê Như HàCV 0215 3831 269Hanhha511@gmail.com
20Nguyễn Đăng TrungCV0215 3831 269dangtrung.db@gmail.com
21Nguyễn Tiến ĐápCV0215 3831269dapnt.snn@dienbien.gov.vn
Expand/Collapse PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XàPHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ
22Vũ Việt ĐứcTP0215 3829 059ducvv1308@gmail.com
23Nguyễn Đức HùngPTP0215 3824 186 hungnd@dienbien.gov.vn
24Hoàng Đình ĐoànCV 0215 3824 186doanhd@dienbien.gov.vn
25Phạm Hoài NamCV 0215 3824 186
Expand/Collapse PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC PHÒNG KIỂM SOÁT TTHC
26Đỗ Thị KhuyênTP0215 3829 177khuyendt@dienbien.gov.vn
27Trịnh T. Thanh NgaCV0215 3829 177ngattt@dienbien.gov.vn
28Nguyễn T. Vân AnhCV0215 3829 177anhntv@dienbien.gov.vn
29Đặng Thị Thu HàCV0215 3829 177
Expand/Collapse PHÒNG NỘI CHÍNH PHÒNG NỘI CHÍNH
30Đinh Hữu HùngPP0215 3931 006hungdh@dienbien.gov.vn
31Lò Thị ThămCV0215 3931 006thamlt@dienbien.gov.vn
32Nguyễn Văn DũngCV0215 3831006dungcvub@gmail.com
33Nguyễn Văn BaCV0215 3931 006
Expand/Collapse BAN TIẾP CÔNG DÂN BAN TIẾP CÔNG DÂN
34Hoàng Đồng ThanhCV0215 3829 089thanhhd@dienbien.gov.vn
35Lò Phi CườngNV0215 3825 082lophicuong@dienbien.gov.vn
36Đào Phương LiênCV0215 3832 389liendp@dienbien.gov.vn
37Vừ A TraiCV0215 3832 389traiva@dienbien.gov.vn
38Trần Thị LiênCV0215 3832 389lientt@dienbien.gov.vn
39Vũ Quốc KhánhCV0215 3832 389khanhvq@dienbien.gov.vn
Expand/Collapse PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
40Hồ Sỹ LamPP0215 3831 102lamhs@dienbien.gov.vn
41Lưu Thanh HòaPP0215 3825 094hoa.lk@dienbien.gov.vn
42Nguyễn Thị HiềnKT0215 3825 094hien_nthi@dienbien.gov.vn
43Bùi Khắc HiếuKT0215 3825 094hieubk@dienbien.gov.vn
44Nguyễn Thu LoanKT0215 3825 094loan_nt@dienbien.gov.vn
45Ngô Thị LợiTQ0215 3831 994loi.nt@dienbien.gov.vn
46Nguyễn Cao CườngĐN0215 3824 172
47Nguyễn Mạnh CườngBV0215 3825 316
Expand/Collapse PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
48Nguyễn Văn HùngTP0215 3825 081hungnv@dienbien.gov.vn
49Phạm Thọ NhậtPP0215 3831 453nhatpt@dienbien.gov.vn
50Lê Thị HuệPP0215 3825 098huelt@dienbien.gov.vn
51Nhữ Thị ChinhCV0215 3825 098chinhnt@dienbien.gov.vn
52Nguyễn Thị ThảoCV0215 3825 098thaont@dienbien.gov.vn
53Đinh Thị Bích ThủyVT0215 3834 414thuydb@dienbien.gov.vn
54Nguyễn T Hồng ÁnhVT0215 3829 939anhnth@dienbien.gov.vn
55Lò Thị XuânVT0215 3827 410xuanlt@dienbien.gov.vn
56Nguyễn T Minh HuyềnVT0215 3829 939huyen_ntm@dienbien.gov.vn
57Nguyễn Thị ThúyLT0215 3829 005
Expand/Collapse TRUNG TÂM TIN HỌC TRUNG TÂM TIN HỌC
58Vũ Thế AnhQ. GĐ0215 3827 726anhvt@dienbien.gov.vn
59Lương T Thu HươngPGĐ0215 3830 493huongltt@dienbien.gov.vn
60Nguyễn T. Thanh HoaVC0215 3832 133hoa.ntt@dienbien.gov.vn
61Nguyễn Phương NhungVC0215 3830 493nhungntp@dienbien.gov.vn
62Nguyễn Ngọc ThủyVC0215 3830 493thuynn@dienbien.gov.vn
63Đặng Lan PhươngVC0215 3830 493phuongdtl@dienbien.gov.vn
64Đào Xuân LamVC0215 3827 319lamdx@dienbien.gov.vn
65Trần Xuân NgọcVC0215 3830 493ngoctx@dienbien.gov.vn
66Nguyễn Thanh HằngVC0215 3830 493hangntt@dienbien.gov.vn
67Đặng Thị TuyếtVC0215 3830 493tuyetdt@dienbien.gov.vn
68Lương T Thanh TâmVC0215 3830 493tamlt@dienbien.gov.vn
69Hoàng Thế DũngVC0215 3827 319dung.ht@dienbien.gov.vn
70Đặng T Thu HàVC0215 3830 493
71Nguyễn Thị DịuVC0215 3830 493
72Trần Hồng HàVC0215 3830493
Expand/Collapse TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ KHÁCH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ KHÁCH
73Lê Minh ĐứcPGĐ0215 3831 379
74Trần Hồng VânKT0215 3830 361hienpt@dienbien.gov.vn
°