Nội dung đơn thư
Họ và tên
Địa chỉ
Nội dung Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của Sở Khoa học tỉnh Điện Biên
Ngày nhận đơn 13/02/2020
Kết quả xử lý đơn
 
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file