Nội dung đơn thư
Họ và tên
Địa chỉ
Nội dung Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
Ngày nhận đơn 14/01/2020
Kết quả xử lý đơn
 
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file