Nội dung đơn thư
Họ và tên
Địa chỉ
Nội dung Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo Sở ngoại vụ
Ngày nhận đơn 29/03/2019
Kết quả xử lý đơn
 
Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file