Nội dung đơn thư
Họ và tên Lường Văn Nghiên
Địa chỉ bản Chợ, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
Nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, đo đạc và cấp Giấy CNQSD đất để ra quyết định hủy quyết định của UBND huyện Mường Ảng về việc cấp giấy CNQSD đất cho gia đình bà Mai để trả lại đất cho gia đình ông.
Ngày nhận đơn 25/05/2018
Kết quả xử lý đơn

Sau khi xem xét nội dung đơn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Căn cứ Điều 202, khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Ban tiếp công dân tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đề nghị Chủ tịch UBND xã Búng Lao để tổ chức hòa giải về tranh chấp đất đai. Nếu hòa giải không thành ông có quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

Kết quả xử lý đơn Tải xuống
Kết quả giải quyết Chưa có file