Doanh nghiệp tư nhân

100%

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ, trụ sở

Người đại diện theo pháp luật

Điện thoại

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại số 1 Điện Biên

Số nhà 154 - Tổ dân phố số 1 -  Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Hải An

0230.3825828
0230.3736739

Fax:0230.3736646

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Hiệp Hưng

Số nhà 638, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Nguyễn Văn Tuấn

0230.3826231

0988888368

Fax: 0230.3826231

Doanh nghiệp TN Thương mại Huy Toan Điện Biên

Số nhà 890, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Nguyễn Hữu Huy

0230.3830798

0913253133

Fax: 0230.3824525

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Vũ Hòa

Số nhà 220, Tổ dân phố 29, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Vũ Hoà

0230.3827980

0230.3824443

Doanh  nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Sơn Trà

Số nhà 18 - Bản Him Lam 1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Dương Mạnh Hào

0230.3811888

0969.222389

Fax: 0230.3811888

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Xuân Hoà

Số nhà 06 - Tổ dân phố 6 -  Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Đàm Xuân Hoà

0230.3924275

0913010552

Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam Điện Biên Phủ

Số nhà 709 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Hổ

0230.3824377

0230.3828959

Fax: 3824377

Doanh nghiệp  tư nhân Chí Hà

Số nhà 853, Tổ dân phố 20,  Phường Mường Thanh, TPĐBP,  Tỉnh Điện Biên

Phạm Ngọc Hà

0230.3825122

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hiệu

Đội 4A - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức Hiệu

0230.3953612

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 11

Số nhà 03 - Tổ dân phố 2 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Đinh Văn Tẹo

0230.3830045

0903288379

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Vinh Quang Điện Biên

Số nhà 15 - Tổ dân phố 28 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Mai Trọng Quang

023.3826458

0903453569

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hà

Số nhà 73, Tổ dân phố 13, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Trần Văn Hà

0230.3830369

0903268673

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 17

Số nhà 15, Tổ dân phố 5, Phường Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Hùng

0230.3925218

Xí nghiệp xây dựng tư nhân Quốc Tuấn

Số nhà 33, Tổ dân phố 1,  Phường Nam Thanh, TPĐBP, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Trung Tuấn

 

Doanh nghiệp tư nhân Việt Cường

Số nhà 27 - Tổ dân phố 11 -  Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ -  Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Đức Nhuận

0230.3824978

0912251693

Doanh nghiệp tư nhân Trường An

Số nhà 18, Tổ dân phố 8, Phường NamThanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Minh Nhật

0230.3925198

0912079868

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thành

Số nhà 566, Tổ dấn phố 1, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Thu Huyền

0230.3824495

0912027136

Xí nghiệp tư nhân Xây dựng số 20

Số nhà 35 - Tổ dân phố 10 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Ngô Học Thức

0912643798

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Ngọc Tiến

Khối 6 - Thị trấn Mường Chà,  Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Ngọc Tiến

0230.3842368

Doanh nghiệp tư nhân Vinh Hồ

Tiểu khu Thành công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Vũ Văn Hồ

0230.3845320

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại số 3

Số nhà 27 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Xuân Phi

0982508556

0985279465

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hưng Phú

Số nhà 124,  Tổ dân phố 10,  Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Xuân Thắng

0230.3829227

0230.3503569

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số II

Số nhà 334, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Đỗ Trí Tuệ

0973966999

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên

Số nhà 25, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh  Điện Biên, Việt Nam

Lê Thanh Thản

0230.3810043

0230.3810712

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hà Thành

Số nhà 35, Khu phố Thắng lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Đỗ Văn Hiến

0230.3845276

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tân Trai

Số nhà 90, Tổ dân phố 7, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Trần Trai

0912131358

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thành Đạt tỉnh Điện Biên

Số nhà 01, ngõ 241 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Tất Đạt

0230.3833727

0912 445080

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Minh Đông

Số nhà 34A tiểu khu thống nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa,  Tỉnh Điện Biên

Phạm Minh Đông

0230.3845228

0913540816

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thái Tuấn

Số nhà 160, Tổ dân phố 8, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Định Thị Lan Vinh

0230.3505179

Fax: 0230.3825969

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Quang Hà

Số nhà 657 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Từ Quang Hà

0230.3825996

Doanh nghiệp Xây dựng  tư nhân Tuấn Thành

Số nhà 159A - Tổ dân phố 9 - Phường tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Phạm Ngọc Thạch

0230.3824170

0913542623

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 5 tỉnh Điện Biên

Số nhà 340 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đặng Văn Khanh

0230.3825517

0916 981651

Doanh nghiệp XD tư nhân Tiến Đạt

Số nhà 35, Tổ dân phố 5,  Phường Thanh Trường,  Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Trần Khắc Đạt

0230.3826178

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hồng Hà

Khu phố Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Nguyệt

0230.3845243

01257504770

Fax: 0230.3845243

Doanh nghiệp TN Thương mại xây dựng Thịnh Vượng

Số nhà 62 - Tổ dân phố 11 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức vượng

0230.3829240

0230.3924982

0989192026

Fax:0230.3829240

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 12 Điện Biên

Số nhà 79 - Tổ dân phố 3 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đào lý Ngư

0230.3825126

Doanh nghiệp TN Đầu tư và Thương mại 1/4 tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Phạ - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Dũng

0230.2241444

0903282865

Fax: 0230.3830788

Doanh nghiệp tư nhân Hương Lan tỉnh Điện Biên

Số nhà 607,  Tổ dân phố 10, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Vũ Thị Lan

0230.3828892

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thanh Bình

Tổ 5 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Trung Thắng

0230.3852665

0912524141

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Đoàn Lân

Số nhà 69,  Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Đoàn Văn Lân

0230.3862774

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Duy Hồng

Đội 7 - Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đỗ Nghị

0230.3845123

0917 336274

Fax: 0230.3845123

Doanh nghiệp tư nhân  Xây dựng Số 26

Số nhà 93 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Nghiêm

0230.3826946

0913536871

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Phúc Lợi tỉnh Điện Biên

Số nhà 28, Tổ dân phố 1,  Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Đình Phúc

0230.3827463

01695886888

Xí nghiệp Xây dựng tư nhân  số 19

Số nhà 63A - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - TPĐBP - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Thắng

0912327085

Fax: 0230.3810831

Doanh nghiệp  tư nhân Trung Kiên Điện Biên

Bản Đệ Tinh 2 - Xã Phìn Hồ - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Trung Kiên

0230.3500500

01259500500

Doanh nghiệp  tư nhân Xây dựng Thành Trung

Số nhà 139 , Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Dương Văn Thực

0230.3827159

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Số 15

Số nhà 114, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Hùng Vương

0230.3824330

0230.3827779

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hùng Minh

Số nhà 116 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Hùng

0230.3830837

0912643793

Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba - Tỉnh Điện Biên

Số nhà 12 - Tổ dân phố 01 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Chí Ba

0230.3833338

Fax: 0230.3824681

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hà Sơn

Số nhà 108 - Tổ dân phố 21 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Hà

0230.3829876

0913399852

Doanh nghiệp tư nhân Việt Ánh

Số nhà 115B, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Dương Văn Bắc

0230.2480588

0912288617

Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Hà

Số nhà 55, Tổ dân phố 13, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thanh Hải

3833799
Fax: 3833799

Doanh nghiệp  Xây dựng tư nhân Duy Hùng

Số nhà 649 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - TP ĐBP - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Duy Ba

0230.3810551

Doanh nghiệp tư nhân Dũng Yến

Số nhà 439 - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Lê Chí Dũng

0230.3810799

0912560216

Doanh nghiệp tư nhân Đức Đoàn

Số nhà 48, Tổ dân phố 5, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Ngợi

0230.3826826

Doanh nghiệp tư nhân  Số 31 Điện Biên

Số nhà 37 - Tổ dân phố số 3 -  Phường Nam Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh  Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Trọng

0230.3925994

Fax 023925994

Doanh nghiệp tư nhân Long Hằng

Số nhà 23 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Thị Hằng

0230.3827563

0912488696

Doanh nghiệp TN Xây dựng thương mại Hải Hưng

Số nhà 1086, Tổ dân phố số 3 Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Tạ Văn Khiển

0230.3826258
 0912785647

Doanh nghiệp tư nhân T&V

Số nhà 272 - Tổ dân phố 6 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Chử Long Biên

0230.3830888

0913 010128

Fax: 0230.3830888

Doanh nghiệp tư nhân Thái Hòa

Số nhà 869 - Tổ dân phố 23 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Hòa

0230.3832828

Doanh nghiệp tư nhân Nam Thành

Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Đát

0230.3740278

Doanh nghiệp Xây dựng & Thương mại tư nhân Duy Khánh

SN 15, Tổ dân phố số 10, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Phạm Thị Thìn

0230.3826889

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Trung Hiếu

Số nhà 11, Tổ dân phố số 4, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Bùi Khắc Hiên

0230.3827852

Doanh nghiệp tư nhân Cường Tân

Khối Đồng Tâm - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Mạnh Cường

0230.3862686

Fax: 0230.3862686

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc

Số nhà 61 - Tổ dân phố 19 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Việt Châu

0230.3837999

0915131132

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim

Số nhà 29, Khối Tân Tiến, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Nguyễn Quốc Chí

0230.3862397

Fax: 0230.3862397

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Huy Hoàng

Số nhà 190 - Tổ dân phố 7 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Hoàng Thị Hồng

0230.3824928

0945570089

Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng

Vườn cây cảnh, Khu Hầm Đờ Cát, Tổ dân phố 6
     Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Văn Hà

0912310074

Doanh nghiệp tư nhân Quyết Thắng

Số nhà 806 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức Quyết

0230.3825620

Doanh nghiệp tư nhân  Xây dựng Tiến Hùng

Số nhà 115 - Tổ dân phố 3 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Văn Tuấn

0230.3735818

0914413045

Doanh nghiệp tư nhân Anh Sơn

Số nhà 142 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hà Xuân Bắc

01699432769

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Chính

Đội 7 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Huệ

0230.2212587
0230.3953633
'0912524008

Doanh nghiệp tư nhân Đông Dương

Số nhà 223 - Tổ dân phố 9 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Cường

0230.3828343

Doanh nghiệp Tư nhân Vận tải hành khách và Hàng hóa Thành Chi

Số nhà 16, Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Phan Thành Chi

0230.3827438
0912394630

Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong

Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Lê Văn Đại

0230.3740163
0915641454
Fax: 0230.3740294

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Minh Quý

Tổ dân phố 5 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đình Nghiệp

0230 3865288

0912 644356

0966 266388

Fax: 0230.3865488

Doanh nghiệp tư nhân Anh Linh

Số nhà 25 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Xuân Năm

0230.3926289

0912 374664

0912 793292

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tùng Lâm

Đội 6 - Xã Sam  Mứn - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Bùi Thị Vân

0230 2241886

0977253888

Fax:0230.3812781

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Ngọc Sơn

Số nhà 42 - Tổ dân phố 3 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đặng Ngọc Sơn

0230.3926980

Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tâm tỉnh Điện Biên

Số nhà 17 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức Hậu

0983027379

Doanh nghiệp tư nhân Hải Quỳnh

Số nhà 204 - Tổ dân phố 14 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Phan Như Hoa

02303926263

0912575447

Doanh nghiệp tư nhân Anh Tú

Số nhà 83, Tổ dân phố 01, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Quang Hưng

02303925085

0912748229

Fax: 02303925085

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Tân Cương Điện Biên

Số nhà 39 - Tổ dân phố 8 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Công Chính

0915 568268

0975 875979

Doanh nghiệp tư nhân Phương Uyên Điện Biên

Tổ dân phố 15, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Vũ Văn Hùng

0230.3735445

0915309469

Doanh nghiệp tư nhân Hà Thảo

Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Đinh Mạnh Hà

0230865182

0944027029

0983027666

Fax: 0230.3865182

Doanh nghiệp tư nhân Phú Tiến Mạnh

Tổ dân phố 6, Phường Noong Bua, TPĐBP, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Mạnh

02302290779

0982003209

Fax: 0230.3827704

Doanh nghiệp xây dựng  tư nhân Tuấn Đạt

Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Tiếp

0230.3740304

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng - Thương mại An Phú

Số nhà 52, Tổ dân phố 4, Phường Thanh Trường , Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Lê Thị Tâm

0230.3824757

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hoàng Bắc Điện Biên

Tổ dân phố Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam

Hoàng Văn Biển

0230.3845928

0948543989

Doanh nghiệp Thương mại tư nhân Đại Dương

Số nhà 40 - Khối Tân Tiến - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Lê Thành Dương

0230.3862550

0912631006

Doanh nghiệp tư nhân Minh Quân

Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

Lại Huy Thảo


0989897587

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Trưởng Thành

Bản Nà Ín - Xã Chà Nưa - Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Thùng Thị Quyền


0972287244

Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân Hồng Anh

Số nhà 743 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Vũ Thị Hồng

0230.3825602

0915 603599

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Anh Trung tỉnh Điện Biên

Đội 9 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Thanh Trung

0912322922

Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Thái Kiên Điện Biên

Bản Tân Lập - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Mai Nhị Độ

0230.3860620

0945462068

Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Bạo Linh

Số nhà 389 - Tổ dân phố 25 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Bạo

0230 3833483

Fax: 0230.3833583

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hà

Số nhà 169 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Lê Trung Hào

0230.3824816

0913010517

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Nam Đạt tỉnh Điện Biên

Số nhà 217 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Nguyệt

0230.3828211

0915357036

Fax: 0230.3828211

Doanh nghiệp Thương mại tư nhân Nhất Trụ

Tổ dân phố 11 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Hữu Luận

0230.3737378

01659186999

Fax: 0230.3737378

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Đức Thành Điện Biên

Số nhà 43 - Tổ dân phố 16 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Đức

0230.3810609

0913322209

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh

Khối 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thế Hoan

0230.3865133

0914893162

Fax: 0230.3865133

Doanh nghiệp tư nhân Trưởng Anh

Bản Lé - Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lò Văn Trưởng

0230.3829795

0915350128

Doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhị tỉnh Điện Biên

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Chu Văn Sơn

0230.3507243

0916587896

Fax: 0230.3740588

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Minh Hòa tỉnh Điện Biên

Số nhà 145 - Tổ dân phố 01 - Phường Thanh Bình -Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Quang Khánh

0230.3736878

0916811569

0983145666

Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Thảo

Số nhà 09 - Tổ dân phố 26 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Đỗ Quang Tám

0230.3826492

Fax: 0230.3826492

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Ngọc Anh

Số nhà 135 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Hà Huy Ánh

0230.3811868

0915182196

Fax: 0203.3811868

Doanh nghiệp Xây dựng và Thương mại tư nhân Hảo Duyên

Bản Minh Thắng - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Lê Thị Duyên

0230.3860407

0978764268

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại  Khánh Huyền

Khối 7 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Khánh

0230.3865345

Doanh nghiệp tư nhân Tư vấn và Xây dựng Xuân Phong

Số nhà 146 - Tổ dân phố 5 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên

Mai Như Ý

0230.3827136

Doanh nghiệp tư nhân Đại An

Tổ dân phố 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Ngọc Tứ

0230.3865438

0975528053

Doanh nghiệp tư nhân Đại Thành

Số nhà 02 - Tổ dân phố 13 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Ngọc Báu

0230.3735278

0912793169

Doanh nghiệp tư nhân Trung Anh Điện Biên Phủ

Số nhà 31C - Tổ dân phố 5 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Điều

0230.3829720

0915587468

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng và Thương mại Hoàng Giang tỉnh Điện Biên

Khối 4 - Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Văn Khương

0230.3842762

0986939458

Doanh nghiệp tư nhân An Tiến tỉnh Điện Biên

Số nhà 532 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Văn An

01679196667

0230.3811386

Doanh nghiệp tư nhân Quang Mười tỉnh Điện Biên

Khối 1 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Dạ Quang

01666457894

0230.3865478

Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Gia Khánh tỉnh Điện Biên

Số nhà 70 - Tổ dân phố 32 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Trung Kiên

0230.3824108

0948979406

Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Thuận Tiến tỉnh Điện Biên

Số nhà 226 B - Tổ dân phố 9 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Văn Thuận

0230.3812367

Fax: 0230.3812367

Doanh nghiệp tư nhân Tú Linh tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 10 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân

0230.3866668

01683628092

0912826989

Doanh nghiệp tư nhân Đông Sơn tỉnh Điện Biên

Bản Him Lam 1- Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Đông

0230.3833889

Fax: 02303.833889

Doanh nghiệp TN Thương mại và Vận tải Thúy Thoại Điện Biên

Số nhà 26 - Tổ dân phố 11 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Đỗ Văn Thoại

0230.3737566

Fax: 0230.3737566

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Anh Mường Ảng

Tổ dân phố 8 - Thị trấn Mường Ảng - Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Anh Tuấn

0230.3865298

01673266745

Doanh nghiệp tư nhân Phú Vui Quảng Lâm

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Xuân Phú

01699993339

Doanh nghiệp TN vàng bạc Nam Yến tỉnh Điện Biên

Số nhà 18 - Khối Tân Tiến - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Tạ Văn Nam

0912145008

Doanh nghiệp tư nhân Tâm Anh Điện Biên

Số nhà 321 - Tổ dân phố 23 - Phường Tân Thanh - Thành phố Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Công Tân

0230.3827060

Doanh nghiệp tư Phú Tuấn tỉnh Điện Biên

Bản Hồ Chim II - Xã Ma Thì Hồ - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Ngọc Tuấn

01692231159

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Đức Khải Tuần Giáo

Khối Đồng Tâm - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đoàn Văn Định

0230.3862237

0917 301865

Doanh nghiệp tư nhân Suối Voi Mường Nhé

Bản Suối Voi - Xã Leng Su Sìn - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Văn Nổi

0949460684

Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Thiện Thanh Điện Biên

Số nhà 154 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Cao Đức Thiện

0230.3925078

01665577888

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Xây dựng Tình Lanh Điện Biên

Số nhà 61 - Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Bùi Thị Lanh

0919353116

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Huy Hải Điện Biên

Khu chợ Bản Phủ - Đội 24 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Tuyến

0230.3821257

0915325156

Fax: 0230.3821257

Doanh nghiệp tư nhân Thủy Nga Điện Biên

Số nhà 70B - Tổ dân phố 3 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Anh Thủy

0988982244

Doanh nghiệp tư nhân Đức Phú Điện Biên

Số nhà 77 - Tổ dân phố 28 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần văn Đức

0948 970066

0912 247407

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất lắp đặt và Thương mại Phát Đạt Điện Biên

Số nhà 39 - Tổ dân phố 18 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn văn Đạt

0976808586

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Thịnh Thúy

Số nhà 127 - Khối Trường Xuân - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy

0974418971

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại & Xây dựng Việt Tâm Điện Biên

Số nhà 60, Quốc lộ 6 - Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Thị Thanh Tâm

0915067550

01655655078

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Tuấn Đích

Số nhà 21 - Tổ dân phố 15 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Tuấn Đích

0948543267

Doanh nghiệp tư nhân 28-6 tỉnh Điện Biên

Số nhà 120A - Tổ dân phố 14 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Mạnh Hùng

0912793180

0913146127

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại & Dịch vụ Hoàng Nguyên tỉnh Điện Biên

Số nhà 68 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Công Bình

0942718131

Doanh nghiệp tư nhân Hưng So

Trung tâm Suối Lư - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Quang Hưng

0913478869

Doanh nghiệp tư nhân Trần Hà Điện Biên

Đội 24 - Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Quốc Trải

0974797399

Doanh nghiệp TN Thương mại Hiệu Thoa Điện Biên

Số nhà 287 - Tổ dân phố 6 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Hữu Hiệu

0975536888

Fax: 0230.3824442

Doanh nghiệp tư nhân Đức Thụy tỉnh Điện Biên

Số nhà 130 - Tổ dân phố 21 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Ý

0915137706

Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Xây dựng Hải Hường Tuần Giáo

Bản Sái - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lò Minh Hải

01200099399

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Long Lâm Điện Biên

Tổ dân phố 15 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đặng Thị Thu Hằng

0947191984

Doanh nghiệp tư nhân  Xây dựng Đoàn An Tuần Giáo

Số nhà 69B - Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Trường Giang

0987219689

Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Đức Thịnh tỉnh Điện Biên

Số nhà 334A - Tổ dân phố 7 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đào Mạnh Cường

0964510202

0230.3505050

Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh sáng Điện Biên

Số nhà 66 - Tổ dân phố 6 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nông Văn Bình

0912382752

Doanh nghiệp TN Xây dựng và Thương mại Thái Anh Điện Biên

Bản Tân Lập - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Mai An Ninh

0906 212235

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng 686 tỉnh Điện Biên

Tầng 2 - Số nhà 340 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Thị Thu

0912600941

Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đoàn Điện Biên

Bản Pá Ngam 1 - Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trịnh Ngọc Đoàn

0976425240

0982616274

 

 

Cho thuê văn phòng Sea Office Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận Hợp Quy Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Dự Án Green Symphony Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc thuocnampqa.vn Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Famemedia.edu.vn Tôm hùm Alaska thẻ từ biệt thự angsana Hồ Tràm Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa Xét nghiệm gen DNA Medical Novaworld Đà Lạt junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Tôm hùm Alaska Thùng nhựa rỗng Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh Vinhomes grand park timcanho.com.vn luatvanphuc.vn vinhomes grand park Honas residence tecco felice homes https://vinhomecentralpark.com/ quatangmavang24k.vn ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè cầu thang sắt nghệ thuật máy pha cà phê Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led/ https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa QBTravel Swift code vietcombank đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 https://chosim24h.com/ Dịch vụ thám tử Hà Nội Công ty thám tử Hà Nội Thu mua phế liệu inox cách bán hàng trên shopee
°