https://ncov.moh.gov.vn/
http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/Huong-dan-tai-va-su-dung-ung-dung-NCOVI.aspx

Giảm tiền thuê đất năm 2020 cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (13/08/2020)

Quyết định 22/2020/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

http://dienbien.gov.vn/portal/Pages/gop-y-van-ban.aspx?uid=29

VPUB – Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (14/08/2020)

Dienbien.gov.vn – Sáng nay (14/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành...

VPUB – Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (14/08/2020)

Dienbien.gov.vn – Sáng nay (14/8), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành...

http://dichvucong.dienbien.gov.vn/
http://thongtinlietsi.gov.vn/trang-chu

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
5416 người đang online