http://festivalcongchieng.gialai.gov.vn/
https://hagiang.gov.vn/Pages/propagandanews.aspx?CateID=24

ĐBQH: Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) có nhiều tiến bộ, đảm bảo... (20/11/2018)

Quốc hội thảo luận tại hội trường lần đầu về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với việc sửa đổi dự án Luật này, nhằm cụ thể hoá Hiến pháp 2013,...

http://www.dienbien.gov.vn/portal/DinhKemGopY/Tai%20lieu%20hoi%20dap%20ve%20bien%20dao%20VN.pdf
http://thongtinlietsi.gov.vn/trang-chu

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°
5597 người đang online