Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

100%

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020
TT Tên dự án Quy mô, công suất Địa điểm Nguồn vốn (tỷ VND) Hình thức
đầu tư
Ghi chú
Tổng Ngân sách nhà nước Kêu gọi đầu tư
I Thủy điện     4,875   4,875    
1 Thủy điện Nậm Nhé 2 16 MW Mường Toong - Mường Nhé         600            600 BOO Kêu gọi đầu tư
2 Thủy điện Nậm Pố 3 8,4 MW Chà Cang - Mường Nhé         300            300 BOO Kêu gọi đầu tư
3 Thủy điện Nậm Pố 5 9,6 MW Chà Tở - Mường Chà         350            350 BOO Kêu gọi đầu tư
4 Thủy điện Sông Mã 1 14 MW Huyện Điện Biên Đông         490            490 BOO Kêu gọi đầu tư
5 Thủy điện Sông Mã 2 21 MW Huyện Điện Biên Đông         735            735 BOO Kêu gọi đầu tư
6 Thủy điện Mường Nhé 2 16 MW Huyện Mường Nhé         560            560 BOO Kêu gọi đầu tư
7 Thủy điện Nậm Ngắm 3,2 MW Noong U - Điện Biên Đông         120            120 BOO Kêu gọi đầu tư
8 Thủy điện Đề Bâu 3 MW Trung Thu - Tủa Chùa         110            110 BOO Kêu gọi đầu tư
9 Thủy điện Mô Phí 1 6,2 MW Sín Thầu - Mường Nhé         220            220 BOO Kêu gọi đầu tư
10 Thủy điện Nậm Mạ 3 6,5 MW Chung Chải - Mường Nhé         230            230 BOO Kêu gọi đầu tư
11 Thủy điện Huổi Meo 4,2 MW Mường Mươn - Mường Chà         150            150 BOO Kêu gọi đầu tư
12 Thủy điện Chà Nưa 1 3 MW Chà Nưa - Mường Chà         110            110 BOO Kêu gọi đầu tư
13 Thủy điện Chà Nưa 2 3,1 MW Chà Nưa - Mường Chà         120            120 BOO Kêu gọi đầu tư
14 Thủy điện Lê Bâu 1 2,5 MW Hừa Ngài - Mường Chà           90             90 BOO Kêu gọi đầu tư
15 Thủy điện Lê Bâu 3 4,8 MW Hừa Ngài - Mường Chà         180            180 BOO Kêu gọi đầu tư
16 Thủy điện Huổi Mi 4,4 MW Hừa Ngài - Mường Chà         160            160 BOO Kêu gọi đầu tư
17 Thủy điện Tủa Thàng 3,5 MW Tủa Thàng - Tủa Chùa         130            130 BOO Kêu gọi đầu tư
18 Thủy điện Na Phát 3,4 MW Na Son - Điện Biên Đông         120            120 BOO Kêu gọi đầu tư
19 Thủy điện Suối Lư 2,8 MW Phì Nhừ - Điện Biên Đông         100            100 BOO Kêu gọi đầu tư
II Thương mại, dịch vụ          1,144           20       1,114    
1 Chợ thị trấn Mường Ảng 14.500 m2 Thị trấn Mường Ảng - huyện Mường Ảng           50             50 BOT Kêu gọi đầu tư
2 Chợ thị trấn Tuần Giáo 6.000 m2 Thị trấn Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo           80             80 BOT Kêu gọi đầu tư
3 Chợ Bản Phủ 6.000 m2 Noong Hẹt - Điện Biên           80             80 BOT Kêu gọi đầu tư
4 Chợ huyện Nậm Pồ 9.200 m2 Huyện Nậm Pồ           60             60 BOT Kêu gọi đầu tư
5 Chợ đầu mối nông sản 30.000 m2 Thanh Minh - TP. Điện Biên Phủ           90             90 BOT Kêu gọi đầu tư
6 Chợ đầu mối trâu bò 30.000 m2 Quài Tở - Tuần Giáo           50             50 BOT Kêu gọi đầu tư
7 Chợ đầu mối lúa gạo Sam Mứn 30.000 m2 Sam Mứn - Điện Biên           30             30 BOT Kêu gọi đầu tư
8 Chợ đầu mối thủy sản  30.000 m2 Sông Đà - thị xã Mường Lay           45             45 BOT Kêu gọi đầu tư
9 Chợ cầu C4 Nam Thanh 2.000 m2 Nam Thanh - Tp Điện Biên Phủ           20             20 BOT Kêu gọi đầu tư
10 Chợ phường Mường Thanh 5000 m2 Theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 70   70 BOT Theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
11 Chợ Thanh Trường 4800m2 Phường Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ 25   25 BOT Kêu gọi đầu tư
12 Khu dịch vụ, thương mại và du lịch Cửa khẩu Huổi Puốc 13 ha Huyện Điện Biên 184   184 BOO Vốn NS đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và vốn các nhà đầu tư
13 Khu dịch vụ, thương mại và du lịch A Pa Chải 15 ha Huyện Mường Nhé 180 20 150 BOO Bao gồm cả đường lên, đường dạo và điểm tham quan mốc 3 nước.
14 Khách sạn huyện Mường Ảng 5000m2 Huyện Mường Ảng 80   80 BOO Kêu gọi đầu tư
15 Khách sạn huyện Mường Nhé   Trung tâm Huyện Mường Nhé 100   100 BOO Hiện đã giải phóng xong mặt bằng
III  Khu cụm công nghiệp             462           -            462    
1 Cụm công nghiệp phía Đông huyện Tuần Giáo 49,8 ha Quài Cang - Tuần Giáo         200            200 BOT Kêu gọi đầu tư
2 Cụm công nghiệp Na Hai 50,3 ha Pom Lót - Điện Biên         210            210 BOT Xây dựng thành Khu công nghiệp
3 Cụm công nghiệp Cơ khí 3 ha Thị trấn Mường Chà - huyện Mường Chà           12             12 BOT Kêu gọi đầu tư
4 Cụm công nghiệp Núa Ngam 10 ha Núa Ngam - Điện Biên           40             40 BOT Kêu gọi đầu tư
IV Văn hóa, xã hội     4,593 383 4,210    
1 Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá khoang - Mường Phăng 2.500 ha Thành phố ĐBP; huyện ĐB 3,200 320 2880 BOO Vốn NS hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khung và bản văn hóa và vốn các nhà đầu tư
2 Công viên đa chức năng ven sông Nậm Rốm 30 ha Thành phố ĐBP 350 30 320 BOO Hạ tầng khung đã được đầu tư
3 Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm 50 ha Xã Pa Thơm, huyện ĐB 52.9 32.6 20.3 BOO Vốn NS hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khung
4 Khu du lịch hồ Huổi Phạ 30 ha  Thành Phố ĐBP 500   500 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư
5 Sân gôn (phía đông hồ Huổi Phạ) 12 lỗ Thành Phố ĐBP 100   100 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư
6 Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp   Xã Mường Phăng - huyện Điện Biên 90   90   Kêu gọi các nhà đầu tư
7 Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu trung tâm đề kháng Him Lam 4,5 ha Thành phố Điện Biên Phủ 150   150   Kêu gọi các nhà đầu tư
8 Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Đồi A1 (đồi F) 6 ha Thành phố Điện Biên Phủ 150   150   Kêu gọi các nhà đầu tư
V Nông nghiệp     1522 0 1522    
1 Sản xuất và chế biến gạo đặc sản ĐB 5 vạn tấn/năm Huyện Điện Biên 100   100 BO Kêu gọi các nhà đầu tư; 
2 Sản xuất Rau sạch huyện Điện Biên 50 ha Huyện Điện Biên 60   60 BO Kêu gọi các nhà đầu tư;
3 Sản xuất Rau sạch huyện Mường Ảng 10 ha Huyện Mường Ảng 12   12 BO Kêu gọi các nhà đầu tư;
4 Dự án chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt 100.000 con Huyện Tuần Giáo 1,200   1,200 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư;
5 Nhà máy chế biến cà phê  5.000 tấn/năm  huyện Mường Ảng         150   150   Kêu gọi đầu tư
VI Cơ sở hạ tầng     5,154 109 5,045    
1 Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh 100,2 ha Khu đô thị mới phía Đông - Thành phố ĐBP 1,239   1,239 BT Tỉnh sẽ đấu giá đất tại khu hành chính cũ để trả cho các nhà đầu tư
2 Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa 124 ha Khu đô thị mới phía Đông - Thành phố ĐBP 1,131   1,131 BT Tỉnh sẽ đấu giá đất tại khu hành chính cũ để trả cho các nhà đầu tư
3 Công viên nghĩa trang C1 53,3 ha Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 224.5 28.5 196 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư;
4 XD Cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất khu đô thị Noong Bua - Pú tửu 20  ha Thành Phố ĐBP 700   700 BOT Kêu gọi các nhà đầu tư
5 Xây dựng khu đô thị ven sông phương Nam Thanh 22 ha Thành Phố ĐBP 700   700 BOT Kêu gọi các nhà đầu tư
6 Khu đô thị mới phía Bắc thành phố Điện Biên Phủ 25 ha  Thành Phố ĐBP 800   800 BOT Nằm trên trục đường Cầu Thanh Minh - đồi Độc Lập
7 Nhà máy xử lý rác thải Tuần Giáo   Huyện Tuần Giáo 10   10 BOO  Công nghệ đốt rác
8 Sản xuất đá Granite    Huyện Điện Biên 50   50 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư;
9 Sản xuất cát công nghiệp Mường Nhé 20.000 m3/năm Huyện Mường Nhé 8   8 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư;
10 Sản xuất cát công nghiệp Nậm Pồ 20.000 m3/năm Huyện Nậm Pồ 8   8 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư;
11 Bến xe khách Thanh Minh 3 ha Thành Phố ĐBP 70 9.1 60.9 BOT Nhà nước hỗ trợ ĐBGPMB 
12 Xây dựng Tượng đài Thanh niên xung phong và Trạm dừng nghỉ Tuần Giáo (Quốc Lộ 6) 5000 m2 Km364+850  83 58.1 24.9 BOO Tổng diện tích quy hoạch 6,8 ha (trạm dừng nghỉ 5.000m2); Vốn NSNN đầu tư phần tượng đài + kêu gọi nhà đầu tư trạm dừng chân
13 Trạm dừng nghỉ Mường Chà (Quốc lộ 6) 3000 m2 KM439+400 10 1 9 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư
14 Trạm dừng nghỉ Mường Nhé (Quốc lộ 4 H) 3000 m2 Km71+00 10 1 9 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư
15 Trạm dừng nghỉ Mường Chà (Quốc lộ 12) 3000 m2 Km146+350 10 1 9 BOO Kêu gọi các nhà đầu tư
16 Bến xe khách Mường Ảng 3000 m2 Huyện Mường Ảng 10   10 BOT Kêu gọi các nhà đầu tư
17 Bến xe khách Điện Biên Đông 2500 m2 Huyện Điện Biên Đông 10   10 BOT Kêu gọi các nhà đầu tư
18 Bến xe khách Nậm Pồ 3000 m2 Huyện Nậm Pồ 10   10 BOT Kêu gọi các nhà đầu tư
19 Nhà  máy xử lý rác thải  khu vực TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên 100-150 tấn/ngày Huyện Điện Biên 70 10 60 BOO Nhà nước hỗ trợ ĐBGPMB và hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào đồng bộ
  Tổng      17,749 511 17,228    

Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Thành Lập Doanh Nghiệp Vé máy bay đi Đà Lạt Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city Biệt thự west lakes golf & villas vé máy bay Thực phẩm thể hình Whey Shop ankhanggroup.com  Chuyển nhà chọn gói    Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận Hợp Quy Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Ghế thư giãn Mua ban sim so dep gia goc Astral City Bảo Lộc Park Hills LendUp TạpchíSEO Legend complex  everonvn Century city  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội khosim  Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt in card visit Bảo hiểm xã hội Chuyển văn phòng  Taxi tải 123Mua Công ty bất động sản express  Căn hộ vinhome quận9  Nội thất UMA  Vinhomeland  spseo Incatalog  Rượu Nhập Khẩu  danangsale simgiagoc  thienduongkoi.com.vn  Sofa đẹp giá rẻ  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Bepnamduong.vn quạt trần trang trí  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  Hút Bể Phốt Hà Nội  Mẩn ngứa ở trẻ  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn  vnrep.com  duankhunam.com  trandinhhieu  salereal.com.vn  canhoquan2.today  ledinhphong.vn  novalandagent.com.vn  kí tự đặc biệt  Nhà sách
°