• Dienbien.gov.vn - Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của tỉnh, của huyện, sự hướng dẫn của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết năm 2022 huyện Điện Biên đã có 15 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao, 10 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từng bước khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, người dân tin tưởng lựa chọn, sử dụng.

  • Dienbien.gov.vn – Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP được xác định là một trong những nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới và đã được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Đa số các sản phẩm phát triển dựa trên hoạt động sản xuất sẵn có và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của mỗi địa phương như: gạo Điện Biên, chè Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng, bí Tìa Dình… do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Một số sản phẩm đã phát triển với quy mô lớn và đang từng bước khẳng định giá trị, chất lượng và thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao và ngày càng sử dụng nhiều hơn.

  • Dienbien.gov.vn - Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến nay, tỉnh Điện Biên đã có 44 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm được chứng nhận 4 sao và 42 sản phẩm được chứng nhận 3 sao, trong đó, năm 2019 chứng nhận cho 26 sản phẩm OCOP (2 sản phẩm 4 sao và 24 sản phẩm 03 sao); năm 2020 chứng nhận cho 9 sản phẩm OCOP 3 sao và năm 2021 chứng nhận cho 9 sản phẩm OCOP 3 sao. Các sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh đều đặc sắc, gắn với lợi thế đất, khí hậu riêng từng huyện, từng xã. Vì vậy, thường là sản phẩm OCOP địa bàn nào sẽ được đặt tên gắn với địa danh nơi vùng sản xuất sản phẩm đó, như: Bí xanh Tìa Dình, lạc đỏ Na Son, khoai sọ Phì Nhừ, cà-phê Mường Ảng, chè shan tuyết Tủa Chùa; gạo tám thơm Điện Biên; gạo séng cù Điện Biên…

  • Dienbien.gov.vn - Trong thời gian qua, Chương trình OCOP được xác định là một trong những nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới và đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay (tính đến ngày 31/3/2022), toàn tỉnh có 44 sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc 9/10 huyện, thị xã và thành phố (trong đó, có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 42 sản phẩm đạt 3 sao) của 28 chủ thể (15 Hợp tác xã, 7 Doanh nghiệp và 6 Cơ sở sản xuất). Nhờ đó tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế ở mỗi địa phương.

  • Dienbien.gov.vn - Bắt đầu triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” từ năm 2018, các cấp, ngành, địa phương và người dân tại Điện Biên đã tích cực, chung tay vào cuộc, đến nay sau hơn 3 năm chương trình đã đạt được những kết quả rất khả quan, với 35 sản phẩm thuộc 19 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ đăng ký kinh doanh được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, trong đó: có 2 sản phẩm đạt 4 sao, 33 sản phẩm đạt 3 sao...

°