• Nhằm đảm bảo thuận lợi, tạo cảm giác an toàn, thoải mái nhất cho du khách đến Điện Biên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên quyết định công bố điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ du khách khi có vướng mắc về du lịch.

1 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°