• Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thái, P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Điện thoại: 0215.2243888 ; Di động: 0974.202.062

  • Địa chỉ : Số nhà 158, phố 21,đường Hoàng Công Chất, Tp Điện Biên Phủ Điện thoại: 0912.798.161

  • Phục vụ các món ăn Âu - Á - Tiệc cưới - Hội Nghị - Sinh nhật

1 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°