• Tiêu đề: Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo
    Tóm tắt nội dung: Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo
  • Tiêu đề: Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
    Tóm tắt nội dung: Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2020 của huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1