• Ngày tiếp: 26/02/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Bà Vừ Thị Liên, UVTT, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh.
  Tóm tắt nội dung: Thông báo kết luận của đồng chí Vừ Thị Liên, UVTT, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh ngày 26/02/2018
 • Ngày tiếp: 25/01/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Ông Mùa A Vảng - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Lê Trọng Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/01/2018 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh
1