• Dienbien.gov.vn - Với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn, thời gian qua tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Các sự kiện văn hóa, lễ hội cũng thu hút được sự đầu tư các dịch vụ, phục vụ nhu cầu vui chơi, tiêu dùng của bà con và là nền tảng thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát triển dịch vụ du lịch lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trong thời gian tới.

1 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°